Pribatutasun Politika

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak (Datu Pertsonalak Babestekoak) agintzen duena betetzearren, LAGUN ARO ASEGURUAK etxeak (hitz horiekin SEGUROS LAGUN ARO, S.A. eta SEGUROS LAGUN ARO VIDA, S.A. merkataritza-sozietateak aipatu nahi dira, horiek dira-eta www.seguroslagunaro.com web gunea erabiltzen dutenak, Interneten identifikatuak izateko eta bertan egon eta jarduteko), zera jakinarazten dizu:

 1. Zuk www.seguroslagunaro.com web guneko (aurrerantzean web guneko) "Contacta" eta "Quejas y Reclamaciones" funtzioen bidez ekar ditzakezun datu pertsonalei dagokienez, jakinarazten dizugu datu horiek aipatu funtzioen berariazko helburuak zuzen kudeatzeko bakar-bakarrik tratatuko direla. Alegia, "Contacta" funtzioaren kasuan, egindako kontaktua eta eskaera kudeatzeko bakarrik; eta "Quejas y Reclamaciones" funtzioaren kasuan, berriz, egindako kexa edo erreklamazioa egokiro edo hobeto kudeatu eta konpontzeko.
  Funtzio horien bitartez ekar ditzakezun datuak ez dira kasu horiez bestelako ezertarako tratatuko, eta ez zaizkio inoiz hirugarren bati lagako edo jakitera emango.
 2. Zuk web gunean ipinitako beste funtzioen bitartez ekar ditzakezun datu pertsonalei dagokienez, jakinarazten dizugu, web guneko erabiltzailearekin ezartzen diren harremanak kudeatzeko asmoz LAGUN ARO ASEGURUAK etxeak sortutako fitxategietan sartuko direla, bai erabiltzaile hori LAGUN ARO ASEGURUAK etxearen bezero bada, bai ez baldin bada edota izan ala ez izan pentsatzen ari bada.
  Era berean, LAGUN ARO ASEGURUAK etxeak tratatu ahal izango ditu honelako beste funtzioen bidez ekarritako datuak, erabiltzaileengandik web gunearen bitartez hartzen dituen kontsultak kudeatzeko, eta erabiltzaileei enpresari eta berorren jarduera, produktu, zerbitzu, eskaintza eta sustapen bereziei buruzko publizitatea eta informazio komertziala bidaltzeko, eta baita hainbat eratako dokumentazioa enpresaren informazio komertzialeko bide desberdinez bidaltzeko ere. Eta erabiltzaileei buruz web gunearen edo bestelako edozein bide egokiren bitartez lortzen dituen datuak baliatuz egin ahal izango ditu berorien balorazio automatikoak, horien profilak lortuz eta beroriek sailkatzeko lanak eginez, gero horien ezaugarrien eta/edo beharren araberako tratua pertsonalizatzeko asmoarekin. Telefono mugikorraren zenbakia eta posta elektronikoa erabili ahal izango dira, behar izanez gero, helburu horietarako.
  Jakinarazten dizugu, halaber, zuk pribatutasun-politika hau onartzean, politika-puntu honetan aipatzen diren datu pertsonalak bakarrik uzten duzula SEGUROS LAGUN ARO 2003 A.I.E.ri eta LABORAL KUTXAri aditzera ematen, horiek gero zuri beren produktu eta zerbitzuen informazio publizitario eta komertziala, eskaintzak, sustapen bereziak eta antzeko dokumentuak hainbat komunikabideren bidez bidaltzeko.
 3. Zuk web gunera ekartzen dituzun datuak egiazkoak, doiak, osokoak eta eguneratuak direla bermatzen duzu. Ekarritako datuak ematen dituenaz bestelako batenak izango balira, zuk hirugarren hori jakinaren gainean jarri duzula bermatzen duzu politika honetan jasotzen diren alderdiei buruz, eta lortu duzula haren baimena bere datuak LAGUN ARO ASEGURUAK etxeari arestian aipatutako helburuetarako emateko, eta datu horiek ere egiazkoak, doiak, osokoak eta eguneratuak direla.
 4. Datu pertsonalak inprimakiaren bidez eskatzen direnean, gutxienez izartxoarekin seinalatuta daudenak eman beharko dituzu, zeren eta, beharrezkotzat jotzen diren datu horiek ez baldin badira ematen, LAGUN ARO ASEGURUAK etxeak ezingo baitu ezarritako harremana betetzea onartu eta kudeatu.
 5. LAGUN ARO ASEGURUAK etxeak zure datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko duen kezkari erantzutearren, datu pertsonalak babesteko eskatzen diren segurtasun-neurriak hartu dira, eta bere esku dauzkan baliabide tekniko guztiak ipini ditu web gunearen bidez emandako datu pertsonalen galera, erabilera okerra, aldaketa, baimendu gabeko atzipena eta lapurreta eragozteko.
 6. LAGUN ARO ASEGURUAK etxeak ez du erabiltzen web gunean zehar nabigatzeari buruzko informazio pertsonalizatua erabiltzaileak ez ikusteko edo ez antzemateko moduan biltzeko aukera eman dezakeen tresnarik.
 7. Zure datuetan sartu eta horiek zuzendu edo ezereztu, edo berorien aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izateko, zuzen zaitezke, "Datuen Babesa" erreferentziarekin identifikatutako idazki bidez, honako helbide honetara: SEGUROS LAGUN ARO, Basurtuko Kaputxinoak kalea, 6 - PK 48013 Bilbo.
 8. Zuk web guneko "Contacta" eta "Quejas y Reclamaciones" funtzioen bitartez ematen dizkiguzun datuak ez dira baliatuko, inoiz ere, informazio komertzial elektronikoak bidaltzeko. Eta web guneko beste funtzioen bidez ematen dituzun datu pertsonalei dagokienez, berriz, datuak emateko unean adierazi ahal izango duzu LAGUN ARO ASEGURUAK etxearen informazio komertzial elektronikorik hartu nahi duzun ala EZ, horretarako ipinitako laukitxoa desmarkatuz. Laukitxoa ez baldin baduzu desmarkatzen, eta Informazioaren eta Merkataritza Elektronikoaren Gizartearen Zerbitzuen Legean (uztailaren 11ko 34/2002 Legean) xedatutakoaren arabera, ez baldin baduzu aurrerantzean LAGUN ARO ASEGURUAK etxearen informazio komertzial elektronikorik hartu nahi, adierazi ahal izango duzu nahi hori honako helbide elektroniko honetan: protecciondedatos@seguroslagunaro.com
Mondragón Corporación · Humanity at work