Política de privadesa

En compliment del que disposa la Ley Orgánica 15/1999 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ASSEGURANCES LAGUN ARO (expressió que fa referència a les mercantils ASSEGURANCES LAGUN ARO, SA i ASSEGURANCES LAGUN ARO VIDA, SA, societats que fan ús del lloc web www.seguroslagunaro.com per a la seva identificació, presència i activitat a Internet), li comunica que:

 1. En relació amb les dades personals que Vostè pugui aportar a través de les funcionalitats de "Contacte" i "Queixes i Reclamacions" del Lloc Web www.seguroslagunaro.com (des d'ara, el Lloc Web), li informem que aquestes dades seran tractades únicament i exclusiva per a la correcta gestió de les finalitats pròpies d'aquestes funcionalitats. És a dir, en el cas de "Contacte", la mera gestió del contacte realitzat i la sol·licitud formulada; en el cas de "Queixes i Reclamacions" l'adequada, oportuna i millor gestió i resolució de la queixa o la reclamació formulada.
  Les dades que Vostè pugui aportar a través de les funcionalitats esmentades no seran tractades amb altres finalitats de les assenyalades en cada cas, i no seran cedides o comunicades a cap tercer.
 2. Quant a les dades personals que Vostè pugui aportar a través d'altres funcionalitats amatents a aquest efecte en el Lloc Web, li informem que aquestes dades seran incorporades als fitxers d'ASSEGURANCES LAGUN ARO creats amb la finalitat de dur a terme la gestió de la relació que es creï amb l'Usuari del Lloc Web, tant en el cas que aquest Usuari sigui client d'ASSEGURANCES LAGUN ARO, com en el cas que no ho sigui o estigui considerant arribar-ho a ser.
  Igualment, ASSEGURANCES LAGUN ARO podrà tractar les dades aportades a través d'aquestes altres funcionalitats per gestionar les consultes que rebi a través del Lloc Web per part dels seus usuaris, i fer-li enviaments publicitaris i d'informació comercial, per diferents mitjans, sobre l'empresa, les seves activitats, productes, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa i per diferents mitjans d'informació comercial de l'empresa , podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmentació d'aquests usuaris, sobre la base de la informació que en disposi i que hagi estat obtinguda a través del Lloc Web o per qualsevol altra via adequada, a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques i/o necessitats. Les dades concretes de número de telèfon mòbil i correu electrònic podran ser utilitzades, si escau, per a aquestes finalitats.
  Així mateix, li informem, i mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa, vostè consent que únicament les seves dades personals a les quals fa referència el present punt de la Política, siguin comunicades, si escau i amb les mateixes finalitats, a ASSEGURANCES LAGUN ARO 2003 A.I.I. i LABORAL KUTXA per a l'enviament d'informació publicitària i comercial, ofertes, promocions especials i documents anàlegs per part d'aquestes a Vostè dels seus productes i serveis, a través de diferents mitjans.
 3. Vostè garanteix que les dades aportades a través del Lloc Web són veritables, exactes, completes i actualitzades. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer diferent de qui facilita les dades, Vostè garanteix que ha informat aquesta tercera persona dels aspectes continguts en aquesta Política i que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ASSEGURANCES LAGUN ARO per a les finalitats assenyalades, així com que les dades aportades són igualment veritables, exactes, completes i actualitzades.
 4. Quan les dades personals siguin recaptades a través del formulari, serà necessari que Vostè aporti, almenys, aquelles dades marcades amb un asterisc, ja que, si no se subministressin aquestes dades considerades necessàries, ASSEGURANCES LAGUN ARO no podrà acceptar i gestionar el compliment de relació establerta.
 5. En resposta a la preocupació d'ASSEGURANCES LAGUN ARO per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s'han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s'han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través del Lloc Web.
 6. ASSEGURANCES LAGUN ARO no utilitza eines que permetin recollir, de manera invisible o no apreciable per l'Usuari, informació personalitzada sobre navegació pel Lloc Web.
 7. Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, Vostè pot adreçar-se per escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades" a l'adreça següent: ASSEGURANCES LAGUN ARO, Calle Capuchinos de Basurto, nº 6, CP 48013 Bilbao.
 8. Les dades que Vostè ens aporti en el cas de les funcionalitats del Lloc Web relatives a "Contacte" i "Queixes i Reclamacions" no seran utilitzades, en cap cas, per remetre-li comunicacions comercials electròniques. En relació amb altres funcionalitats del Lloc Web que permeten que Vostè ens aporti dades personals, en el moment que ens indiqui les seves dades podrà manifestar el seu desig de NO rebre comunicacions comercials electròniques per part d'ASSEGURANCES LAGUN ARO, desmarcant la casella amatent a aquest efecte. En cas de no desmarcar la casella, i de conformitat amb l'establert a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que vostè no vulgui rebre comunicacions comercials electròniques en el futur per part d'ASSEGURANCES LAGUN ARO, podrà manifestar aquest desig a través de l'adreça de correu electrònic següent: protecciondedatos@seguroslagunaro.com
Mondragón Corporación · Humanity at work