IniciRSEResponsabilitat Social Empresarial

Responsabilitat Social Empresarial

Per tercer any consecutiu presentem una Memòria de Responsabilitat Social (RSE) inspirada en el model GRI4. Amb la memòria volem mostrar a tots els nostres grups d’interès l’acompliment de la nostra companyia durant el 2016 en aquells aspectes no exclusivament financers.

Amb aquest exercici de transparència pretenem mostrar el nostre compromís amb una gestió responsable, compromesa i sostenible de la nostra activitat. El 2016, el nostre compromís per una gestió eficaç s’ha materialitzat en uns sòlids resultats econòmics.

Així mateix, volem destacar que hem portat a terme projectes relacionats amb l’experiència del client; el desenvolupament de noves garanties, productes i serveis responsables, com ara Protecció de pagaments o Accidents Super 55; la promoció de la salut amb l’objectiu de desenvolupar un model d’empresa saludable; paper 0... D’altra banda, hem consolidat els nostres equips d’atenció a xarxes comercials i hem refermat la nostra pertinença a l’agrupació europea d’empreses d’economia social EURESA.

Estem immersos en una època de grans canvis, on principalment les noves tecnologies i un consumidor amb uns hàbits de comportament i més digital provocaran innovacions importants en tots els sectors i on l’assegurança no només no serà aliena a aquests canvis, sinó que serà un dels sectors on aquesta transformació es deixarà notar amb més intensitat.

És per tot això, més que mai si pot ser, que estem convençuts que l’RSE ens ajudarà a portar aquesta transformació amb èxit, atès que ens facilitarà l’elecció de les accions adequades per a cobrir les necessitats de tots els nostres Grups d’Interès, i que serà la nostra guia en tot aquest procés.

Mondragón Corporación · Humanity at work