IniciDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Assistència sanitària conductor

Què és?

Aquesta cobertura garanteix el pagament de les despeses que s'originin per a la cura del lesionat, a més del cost de les pròtesis o els aparells ortopèdics necessaris dins dels límits pactats.