IniciDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Assegurança d'accidents conductor

Què és?

Aquesta cobertura garanteix el pagament de les indemnitzacions pels danys personals soferts pel conductor del vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident originat amb motiu de la circulació d'aquest vehicle per als casos de defunció i invalidesa; així mateix, també s'inclou garantia d'assistència sanitària

NOU: Inclou doble capital en cas de gran invalidesa..