IniciDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Reclamació per reparació defectuosa

Què és?

Aquesta cobertura garanteix la reclamació amistosa o judicial dels danys i perjudicis soferts per l'assegurat a conseqüència d'una reparació defectuosa en qualsevol taller.