IniciDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Reclamació de multes

Què és?

Es cobreixen les reclamacions via administrativa de sancions de trànsit dins del territori espanyol/la gestió i tramitació dels descàrrecs de denúncies i recursos ordinaris i de reposició contra sancions que puguin comportar sancions econòmiques o privació del permís de conduir, sempre que es produeixin dins del territori espanyol. Amb aquesta cobertura també es donarà cobertura a les reclamacions, en via administrativa, contra la variació incorrecta de punts del prenedor i/o conductor.