IniciDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Vehicle de substitució: En cas d'accident | En cas d'accident i avaria

Què és?

Mitjançant aquesta cobertura es facilitarà dins d'Espanya a l'assegurat un vehicle turisme de substitució en règim de lloguer com a conseqüència d'un accident de circulació o d'avaria (si així ho té contractat) en què el vehicle assegurat pateixi danys, robatori, incendi o vandalisme i sempre que la reparació del vehicle suposi més hores del límit establert en les condicions particulars, i finalitzarà quan el vehicle estigui reparat i amb un màxim de 15 dies naturals consecutius.

Avantatges que ens diferencien:
- Enviament de grua amb geolocalització
- Assistència en viatge des de km 0 al vehicle i les persones
- Lliure elecció de taller
- Tramitador personal
- Servei diagnòstic gratuït