IniciDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Pèrdua total del vehicle

Què és?

S'indemnitzarà per a aquesta cobertura quan a conseqüència d'un sinistre amb el vehicle assegurat, els danys soferts per aquest siguin més grans que el valor del vehicle en el moment immediatament anterior al sinistre.