IniciDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Conductor superprotegit

Què és?

Aquesta cobertura garanteix el pagament d'una indemnització addicional a la d'accidents del conductor per als casos de defunció i invalidesa absoluta del conductor del vehicle assegurat, com a conseqüència d'un accident de circulació. En aquest cas, el conductor en el moment del sinistre ha de ser el seu responsable. La indemnització es veurà incrementada en una quantitat addicional per fill depenent.

S'amplien, per al conductor habitual declarat en pòlissa, les garanties de defunció i invalidesa permanent corresponents a la cobertura d'assegurança d'accidents personals, en el cas de sinistre ocorregut conduint un vehicle diferent de l'assegurat.