IniciQueixes i reclamacions

Queixes i reclamacions

Lagun Aro posa a la teva disposició un Servei d'Atenció al Client per gestionar les teves queixes i reclamacions.

On puc presentar la meva queixa o reclamació?

Per Internet

Per Internet

Si ets Client:

A través del web del client pots realitzar la teva reclamació de forma ràpida i segura.

Entra a la web del client
Per escrit

Per carta:

al Servei d’Atenció al Client a l’adreça següent:

ASSEGURANCES LAGUN ARO

Servei d’Atenció al Client,
Capuchinos de Basurto, 6, 2º 48013 Bilbao

En les nostres sucursals

En les nostres oficines

Amb un imprès:

També pots fer-nos arribar la teva reclamació a través d'un imprès que pots sol•licitar a qualsevol de les nostres oficines.

Cercador de oficines
Servei d’Atenció al Client

Servei d’Atenció al Client-SAC

Qui pot adreçar-se al SAC?

Totes les persones físiques i jurídiques que posseeixin la condició de prenedor, assegurat, beneficiari, tercer perjudicat o partícip de pòlisses d’assegurances contractades amb Assegurances Lagun Aro, així com els qui hi tenen dret.

Com reclamar?

Per a una correcta gestió de la teva reclamació, cal que ens facilitis les dades següents.

Com resoldrem la seva reclamació?

El Servei d'Atenció al Client en justificarà la recepció si no fos resolta abans de set dies des d’haver-la rebut. En tot cas, Assegurances Lagun Aro resoldrà la teva reclamació en un termini màxim de un mes, des que hagis aportat totes les dades. des que n’hagis aportat totes les dades.

En cas de disconformitat amb la resolució del Servei d'Atenció al Client o si transcorren més de un mes des de la seva presentació sense que la teva reclamació hagi estat resolta, pots adreçar-te a:

Dirección General de Seguros

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Paseo de la Castellana, 44

28046 Madrid

www.dgsfp.mineco.es

Información de tu interés

Reglament per a la defensa del client - Assegurances Lagun Aro, S.A.
Reglament per a la defensa del client - Assegurances Lagun Aro Vida, S.A.
Formulari per a presentar queixes o reclamacions davant la Direcció General d'Assegurances (DGS)
  • -Normativa de referència: Ordre ministerial ECO734/2004 de l’11 de març de 2004 sobre els departaments d’atenció al client i el defensor del client d’entitats financeres.