IniciRSELa companyia en xifres

La companyia en xifres

31,8 milions d'euros* en beneficis consolidats. 313% marge solvŔncia vida. 201% marge solvŔncia no vida.

Dades al tancament de 2018.

* Resultat ordinari del negoci d'assegurances.

172 persones a Seguros Lagunaro. 63 homes i 107 dones.

Dades al tancament de 2018.

Reparacions llunes: 5 prove´dors i 5.997 serveis. Reparacions autom˛bils: 73 prove´dors i 4.365 serveis. Reparacions llar: 5 prove´dors i 5.997 serveis.

Dades al tancament de 2018.

Descarrega en PDF