IniciLlarDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Danys per aigua

Què és?

Procedentes de instalaciones propias o de terceros.

Despeses de localització i reparació del tram danyat

Despeses de localització sense sinistre:

Danys per fuites d'aigua:

Danys per filtracions:

Desembussaments:

Danys per glaçades/desglaç:

Danys per inundació:

Despeses de localització i reparació del tram danyat (sempre que hi hagi danys).

Excés del consum normal: