IniciLlarDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Assistència PLUS

Què és?

Seguros Lagun Aro garanteix, sempre que hi hagi un perjudici en l'habitatge assegurat no cobert per les cobertures de la pòlissa, i fins als límits i condicions establerts, l'assistència d'un professional, inclosos:

El cost de desplaçament del professional que hagi acudit i de les tres primeres hores de la seva mà d'obra així com, en cas que sigui necessari per a la reparació, els costos de trasllat al taller del bé avariat i els de la seva posterior devolució al domicili. El temps de la cobertura comença a comptar des del moment en què el professional entra a l'habitatge assegurat.

Hasta 3h. (2 servicios/año)