IniciLlarDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Defensa jurídica com a arrendador

Què és?

Es garanteix la defensa i reclamació de drets de l'assegurat en via judicial en els conflictes relacionats directament amb el contracte d'arrendament en vigor de l'habitatge assegurat.

També es garanteixen els judicis de desnonament per falta de pagament o per obres no consentides quan l'assegurat sigui demandant.

La reclamació de les rendes impagades també queda garantida, sempre que el deutor no sigui insolvent segons declaració judicial.