IniciLlarDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Defensa jurídica com a consumidor

Què és?

Es garanteix la reclamació de danys per via amistosa i judicial contra el responsable dels danys i perjudicis ocasionats, en:

*Compra de béns mobles
*Contractes de serveis: serveis de professionals titulats, serveis mèdics i hospitalaris, serveis de viatges, turístics i d'hostaleria, serveis d'ensenyament i transport escolar, serveis de neteja, bugaderia i tintoreria, serveis de mudances i serveis tècnics oficials de reparació d'electrodomèstics autoritzats expressament pel fabricant.

Contractes de subministraments: incompliment de contractes d'aigua, gas, electricitat i telefonia: fixa o mòbil i ADSL, i canals privats de televisió.

Contractes d'obres de reforma i reparació en l'habitatge: incompliments de contractes de serveis d'obres, reparació, conservació o manteniment de l'habitatge i de les seves instal•lacions (quan el pagament d'aquests serveis correspongui a l'assegurat).

*La defensa jurídica com a consumidor inclou també la defensa jurídica com a llogater, enfront de l'arrendador en els conflictes derivats del contracte de lloguer.