IniciLlarDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Fiances i costos judicials

Què és?

En cas d'un sinistre cobert per les garanties de Responsabilitat civil familiar o Responsabilitat civil del propietari d'immoble, la companyia també assumirà la constitució de les fiances judicials exigides a l'Assegurat per garantir els resultants civils del procediment i els costos judicials, que seran pagats en la mateixa proporció existent entre la indemnització que hagi d'abonar la Companyia.