IniciLlarDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Reclamació de danys

Què és?

Cobreix la defensa jurídica penal dels interessos de l'Assegurat en aquells processos judicials, quan l'objecte de la reclamació estigui originada pels actes i omissions comesos mitjançant culpa o negligència i estiguin garantits per la cobertura de Responsabilitat civil familiar. També cobreix la reclamació de danys per via amistosa i el pagament de les reclamacions judicials contra el responsable dels danys i perjudicis ocasionats a qualsevol de les persones que tenen qualitat d'Assegurats.

Dubtes freqüents

Tot passejant pel carrer, m'ha atropellat una bicicleta. Què hi puc fer?
La Companyia te'n cobreix les despeses de Defensa Jurídica Penal.