IniciLlarDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Pèrdua de valor estètic en el continent

Què és?

Aquesta cobertura considera els sinistres coberts amb les garanties d'Incendi, raig i explosió, Riscos complementaris, Danys per aigua o Danys per robatori. La restauració comprèn els elements directament danyats i els que restin afectats per aconseguir de recuperar l'harmonia estètica. La cobertura es condiciona a la realització efectiva de la restauració, per a la qual cosa Assegurances Lagun Aro es reserva tant el dret de la seva comprovació, com l'exigència de factures de reparació que ho acreditin.