IniciLlarDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Pèrdua de valor estètic en el contingut

Què és?

Sempre que l'origen sigui un sinistre cobert per les garanties de:

S'indemnitzaran, a primer risc i amb límit de suma indicada en les Condicions Particulars, els elements del mobiliari que, formant part de conjunts per mòduls, resultin danyats quan la reparació de la part afectada menyscabi l'harmonia estètica inicial d'aquells.

Tindran consideració de mobiliari per mòduls únicament els supòsits següents: