IniciLlarDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Responsabilitat Civil de l'Immoble

Què és?

S'hi cobreix el pagament de les indemnitzacions de què pugui resultar civilment responsable pels danys corporals o materials causats a tercers, pels actes i omissions comesos mitjançant culpa o neglingència i que li poguessin ésser imputables en la seva condició de Propietari de l'Immoble Assegurat.