IniciLlarDubtes freqŘents

Dubtes freqŘents

Garantia de

Responsabilitat civil familiar

QuŔ és?

S'hi cobreix el pagament de les indemnitzacions de les quals pugui resultar civilment responsable pels danys corporals o materials i pels perjudicis causats a tercers, pels actes i omissions de l'Assegurat; c˛njuge de l'Assegurat, o a qui de fet posse´xi aquesta condiciˇ, sempre que convisqui amb l'Assegurat; els seus fills solters o d'altres menors sotmesos a la seva tutela, aixÝ com els seus fills majors d'edat, mentre es trobin cursant estudis i/o depenguin econ˛micament de l'Assegurat; i altres familiars consanguinis o per afinitat, que convisquin amb l'Assegurat i en depenguin econ˛micament.