IniciLlarDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Utilització fraudulenta de targetes de crèdit

Què és?

Robatori és l'acció que fa un tercer tot apropiant-se dels béns contra la voluntat del seu posseïdor i usant-hi la força. És diferent d'espoliació, que exigeix que hi hagi força o intimidació contra les persones, mentre que, en el robatori, la força es produeix contra els béns materials. El furt també n'és diferent: implica que no hi ha intimidació, violència, ni força en la substracció.

Aquesta cobertura cobreix les compres o moviments bancaris fets amb les targetes, amb límit de la quantitat a càrrec de l'assegurat i amb màxim per sinistre, en qualsevol cas, de la suma indicada en les condicions particulars.

Qué és?

Si em roben la bossa amb les targetes de crèdit, què n'he de fer?
Telefonar al més aviat a l'entitat emissora per comunicar-l'hi, ja que l'assegurança cobreix la utilització fraudulenta de targetes de crèdit, de compra o bancàries, sempre que aquest ús s'hagués produït dins les 48 hores anteriors o següents al moment en què s'hagués comunicat el fet a l'entitat emissora.