IniciTreballa amb nosaltres

Política de privadesas

Tornar

En acompliment d’allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ASSEGURANCES LAGUN ARO, S.A. (expressió que fa referència a les mercantils ASSEGURANCES LAGUN ARO, S.A. i ASSEGURANCES LAGUN ARO VIDA, S.A., societats que fan ús de lloc web www.seguroslagunaro.com per a la seva identificació, presència i activitat en Internet) li comunica que:

  1. Les dades personals facilitades per Vostè mitjançant el Lloc Web de titularitat d’ASSEGURANCES LAGUN ARO, S.A. www.seguroslagunaro.com passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de la seva titularitat, la finalitat del qual és gestionar els processos de selecció duts a terme en l’entitat durant el temps de conservació del seu currículum que s’estipula en el punt tercer.
  2. Així mateix, ASSEGURANCES LAGUN ARO, S.A. l’informa, i mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, vostè consent, que les seves dades seran tractades per gestionar els processos de selecció que es duguin a terme en ASSEGURANCES LAGUN ARO VIDA, S.A. i ASSEGURANCES LAGUN ARO 2003 A.I.E., durant el temps de conservació del seu currículum que s’estipula en el punt tercer.
  3. En acompliment del principi de qualitat de les seves dades, ASSEGURANCES LAGUN ARO, S.A. conservarà les dades curriculars aportades, així com, en el seu cas, el mateix currículum en format .pdf o .doc que s’aporti, durant un termini màxim d’1 any, transcorregut el qual procedirà a destruir-lo, tot garantint-li un total respecte a la confidencialitat de les seves dades, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.
  4. En aquest sentit, si desitja continuar participant en els processos de selecció que desenvolupi ASSEGURANCES LAGUN ARO, S.A., remeta’ns una altra vegada el seu currículum, una vegada transcorregut l’esmentat termini.
  5. Vostè garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-s’hi com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.
  6. En el cas que les dades aportades per Vostè pertanguessin a un tercer, Vostè garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta Política i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ASSEGURANCES LAGUN ARO, S.A. per als fins assenyalats.
  7. Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre les seves dades, vostè pot dirigir-se per escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades" a l’adreça següent: ASSEGURANCES LAGUN ARO, Carrer Capuchinos de Basurto, nº 6, CP 48013 Bilbao.
Mondragón Corporación · Humanity at work