Behera kargatu PDFa ▶

Lagun Aro Aseguru-etxea LABORAL Kutxaren jabetzakoa da, eta MONDRAGON taldean dagoen LABORAL Kutxa Taldeko kidea. Pertsona, enpresa eta erakundeentzako zerbitzuak eskaini eta kudeatzen ditu.

Gure enpresaren garapen iraunkorra bilatzen dugu, honako hauek ahalbidetzeko:

 • Gure bezeroen behar eta nahiak asetzea.
 • Enpresaren balioa handitzea.
 • Gure erakundeko pertsonen garapena laguntzea.
 • Gure jarduera betetzen dugun ingurunearen garapena laguntzea.

Hona hemen gure balioak: konpromisoa, hurbiltasuna eta gardentasuna.

Lagun Aro Aseguru-etxeak aintzatetsia izan nahi du, bai aseguru-sektorean, bai gure ingurune geografikoan, konpainia errentagarria eta sozialki arduratsua delako eta bere interestaldeekin harreman sendoak eta konfiantzazkoak dituelako.

Konpainiaren % 100 LABORAL Kutxan sartu ondoren, honako helburu estrategiko hauek finkatu ditugu:

 • Bi konpainien estrategiak bateratzea, proiektu estrategiko homogeneoa sortzeko.
 • Banka-aseguruak merkaturatzeko efizientziarik handiena lortzea (aseguruetan espezializatzea LABORAL Kutxako bezeroentzat). Zuzeneko sarea 2013ko urtarrilean txertatu zen finantza-erakundean.
 • Bitartekaritza Kanalean hazkunde iraunkorra eta errentagarria lortzea.

Banka-aseguruetako kudeaketa-ereduaren funtsezko printzipioak, berriz, honako hauek dira:

 • Bezeroarengana bideratutako eredua da, eta segmentuaren araberako banka eta aseguruetako politika mistoak eta balio-proposamen bakarra ditu.
 • Espezializazioa: produktu erraztua (orotariko gestoreak) eta produktu espezializatua (gestore espezialistak).
 • Espezialistak LABORAL Kutxaren bulego-sarean sartu dira.
 • Bi konpainiek estrategia eta bezeroen ezagutza partekatzen dute (banka eta aseguruak) eta haien marketin-politikak erabat integraturik daude.

Konpainiak aurrera daramatzan politiketako bat gizarte-erantzukizunarena da. Haren helburua gizarteerantzukizuneko kultura sustatzea da, pertsonen ongizatea eta garapen profesionala hobetzeko, finkaturik gauden

lurraldeetako garapen ekonomiko eta soziala bultzatzeko eta balio erantsia sortzeko akziodun, enplegatu, bezero, erakunde arautzaile, ingurumen eta, oro har, gizarte osoarentzat.

AURKIBIDEA

  Or.
1. HONELAKOAK GARA 2
2. AURKIBIDEA ETA TXOSTENAREN PROFILA 5
3. LEHENDAKARIAREN ETA ZUZENDARI NAGUSIAREN MEZUAK 8
4. LAGUN ARO ASEGURU ETXEA 11
5. KUDEAKETA IKUSPEGIA 26
6. GOBERNUA, ERANTZUKIZUNA ETA ZINTZOTASUNA 31
7. PERTSONEN KUDEAKETA ETA GARAPENA 37
8. INGURUMENEKO INPAKTUAREN KUDEAKETA 48
9. BEZEROEKIKO HARREMANEN KUDEAKETA 60
10. KOMUNITATEAREKIKO ETA GAINERAKO INTERES TALDEEKIKO HARREMANEN KUDEAKETA 66

GAI GARRANTZITSUEN AURKIBIDEA

  Or.
BALIOA SORTZEA  
• Finantza-sendotasuna 16
• Talentuaren kudeaketa 38
• Hornitzaile eta bitartekarien kudeaketa arduratsua 53
• Emandako zerbitzuaren kalitatea eta gardentasuna 61
   
GIZARTE ERANTZUKIZUNA  
• Gobernu ona 32
• Etika eta ustelkeriari aurre egitea 33
• Enplegu egonkorra eta kalitatekoa 40
• Aukera-berdintasuna eta dibertsitatea 44
• Laneko Arriskuen Prebentzioa (LAP) eta osasuna 45
• Lan-jarduerak eta giza eskubideak 47
• Konpromisoa komunitatearekin 67
• Elkarrizketa interes-talde guztiekin 73
   
INGURUMEN IRAUNKORTASUNA  
• Arrisku eta krisien kudeaketa 49
• Inpaktuen kudeaketa eta konponketa 51

Lagun Aro Aseguru-etxeak Urteko Txostena egin eta aurkezten du 2003az geroztik. 2014an, Global Reporting Initiative (GRI)- ren G4 Gidan oinarritutako egitura duen Enpresaren Gizarte Erantzukizunari buruzko Txostena egitea erabaki genuen. Gida hori 2015eko Memoria honetarako euskarria da.

Txostenaren edukiari buruzko edozein zalantza argitzeko, harremanetan jar zaitezkete gurekin helbide honen bidez:

rse@seguroslagunaro.com

Aurkezten dugun Enpresaren Gizarte Erantzukizunari (EGE) buruzko Txosten honek Lagun Aro Aseguru-etxeko Administrazio Kontseiluak berariaz hartutako erabakiaren emaitza jasotzen du, hain zuzen ere gobernu korporatiboaren eta gizarte-erantzukizunaren arloetan erabakitasunez jarduteko konpromisoa. Horrela, ezartzen ari garen politika eta sistemei esker, helburu handiagoak lortu behar ditugu, gai horien inguruko lege-betebeharren betetze hutsarekin lortuko genituzkeenak baino.

Txosten honetan azaltzen ditugun ekintzek kudeaketaeredu bati erantzuten diote. Eredu horren arabera, EGEaren alorreko interes-taldeekiko harreman sistematikoak Lagun Aro Aseguru-etxearen estrategian eta oinarrizko politiketan txertatzen dira. EGEaren helburuak, helmugak, jarduerak eta epeak zeharka txertatzen dira erakundeko talde bakoitzaren Kudeaketa Planean.

Txertatze horri esker, gure kudeaketa bideratu eta indarra jarri ahal dugu erakundearekin zerikusia duten eragile guztien beharrak eta nahiak asetzeko garrantzitsuak diren emaitza ekonomikoak zein ez-ekonomikoak lortzeko.

Gizarte-erantzukizunak eta iraunkortasunak lotura estua dute elkarrekin. Enpresak epe ertainera arrakasta izango badu, kudeaketa-eredu bikaina behar du, eta bikaintasun horren funtsezko osagaia hauxe da: erakunde osoak, zuzendaritzataldetik hasita, erabateko inplikazioa izan behar du enpresaren eta bere ingurunearen garapen ekonomikoarekin, sozialarekin eta ingurumenekoarekin.

2015. urtea garrantzitsua izan da kudeaketa-ereduan erantsi nahi dugun ikuspegi hori garatzeko. Zehazki, interes-taldeekin ditugun konpromisoak azaldu, haietako bakoitzarekin elkarrizketatzeko mekanismoak garatu eta, gainera, EGEaren alorreko gai garrantzitsuen mapa bat sortu dugu.

Lagun Aro Aseguru-etxeak aintzatetsia izan nahi du bere ingurune geografikoak konpainia errentagarria eta sozialki arduratsua delako eta bezeroekin nahiz gainerako interestaldeekin harreman sendoak eta konfiantzazkoak dituelako. Eta EGEari buruzko Txosten honen bidez, haiekiko gardentasuna eta hurbiltasuna erakutsi nahi ditugu.

Txomin Garcia

Beste urte batez, atsegin handiz ezagutarazi nahi dizut gure 2015eko Iraunkortasun Txostena. Txosten honen bidez gauzatu dugu 2014an hartutako erabakia, hain zuzen ere gardentasunaren aldetik beste urrats bat ematea eta, horretarako, GRI G4 ereduan oinarritutako txostena egitea, gure konpainiari buruzko iraunkortasunaren alorreko informazio esanguratsua emateko.

Interes taldeen eta gai garrantzitsuen inguruan egindako lanari esker, arlo horietara bideratutako estrategia garatu ahal izan dugu 2015ean zehar. Hortaz, askoz emaitza hobeak lortu ditugu arlo horietan, Txostenak ikusgai jartzen dituen adierazle askotan ikus daitekeenez.

2011. urtean LABORAL Kutxa Taldearekin bat egiteko hasitako bidea finkatu egin da 2015ean. Urte hartan banka-aseguruen ereduari behin betiko bultzada ematea eta gure bitartekarisarean dugun konfiantzari eustea erabaki genuen. Bada, lortutako emaitzek agerian jarri dute erabaki zuzena izan zela.

Amaitzeko, nire eskerrik zintzoenak eman nahi nizkieke haien lanarekin Lagun Aro Aseguru-etxea sozialki arduratsua izatea ahalbidetzen duten pertsona guztiei.

Pablo Mongelos

4.1. KONPAINIAREN AURKEZPENA

Seguros Lagun Aro S.A. eta Seguros Lagun Aro Vida S.A. sozietateek osatutako konpainia da Lagun Aro Aseguru-etxea. MONDRAGON Korporazioan dagoen LABORAL Kutxa Taldeko kidea da. MONDRAGON Korporazioak bost kontinenteetan du presentzia komertziala eta produktiboa, industriaren, finantzen, banaketaren eta ezagutzaren alorretan.

MONDRAGON Korporazioa pertsonengan eta lankidetzan oinarritutako kudeaketa-eredu propioa duen enpresa-taldea da. Kooperatiba autonomo eta independentez osatuta dago, filial produktiboak eta ordezkaritzak ditu 41 herrialdetan eta salmentak egiten ditu 150etan baino gehiagotan:

 • 11.875 MILIOI €-ko GUZTIZKO SARRERAK
 • 260 ENPRESA ETA KOOPERATIBA
 • 74.117 PERTSONA
 • 15 TEKNOLOGIA ZENTRO

LABORAL Kutxa kreditu-kooperatiba, MONDRAGON Korporazioaren finantza-ataleko kide dena, Seguros Lagun Aro S.A.ren eta Seguros Lagun Aro Vida S.A.ren jabea da.

LABORAL Kutxak banka egiteko bete modu bat du, lankidetzan eta gizartearekiko konpromisoan oinarritua. Haren helburu nagusiak bezero bakoitzaren gogobetetasuna eta ingurunean aberastasuna eta enplegua sortzea dira. Banka Kooperatiboa da, eta haren balioek eta filosofiak gidatuta, guztion interesak norberaren interesaren aurretik jartzen ditu, erabakiak demokratikoki eta arduraz hartzen ditu eta bere irabaziak gizartean inbertitzen ditu.

2015ean finkatutako Negozio Eredu Berriaren arabera, Lagun Aro Aseguru-etxeak bi banaketa-kanalen (LABORAL Kutxaren eta Bitartekaritzaren) produktuen garapena eta saldu ondoko zerbitzua kudeatzen ditu, baita Bitartekaritza Kanala bera ere.

Espainiako merkatuan ezarrita gaude eta aseguru-merkatuko liderrak gara Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Bezeroarengana erabat bideratuta gaude. Gure bezeroen orainak eta geroak kezkatzen gaitu. Horregatik, produktu eta zerbitzuen eskaintza integratua dugu, bai partikularrentzat (autoa, etxea, bizitza, istripuak, aurrezkia eta abar), bai autonomo eta enpresentzat (merkataritza, negozioa, erantzukizun zibila, bizitza/istripuak eta abar), guztien beharrak asetzeko.

Lankidetza-hitzarmenak ditugu hainbat jarduera-alorretako hornitzaileekin, eta horiek gure bezeroen eskura jartzen ditugu, bezeroen polizetako estaldurak kudeatzeko. Hornitzaile horien artetik, bezeroek gehien erabiltzen dituztenak honako hauek dira: konponketa-gremio guztiak (iturginak, elektrikariak, sarrailagileak...), automobilak konpontzeko lantegiak (beirak, txapa, pintura eta abar konpontzeko lantegiak), garabi-gidariak, taxi-gidariak, hotelak, automobilak alokatzeko enpresak, abokatuak, prokuradoreak, era guztietako ezbeharretarako perituak...

BULEGOEN BANAKETA GEOGRAFIKOA

 

    LABORAL Kutxako bulegoak     Bitartekaritzako bulegoak

2015ean, guztira 174 lagunek lan egiten dugu Lagun Aro Aseguru-etxean. Konpainiak Bilbon du egoitza eta haren egitura honela dago osatuta: Administrazio Kontseilua, Zuzendaritza Kontseilua eta Zuzendaritza Nagusiaren mendeko area funtzionalak.

Administrazio Kontseiluak estrategia finkatu, gobernu-sistema ebaluatu eta berrikusi eta erakundearen jarduna arautzen duten jarraibideak eta politikak onartzen ditu. Zehazki, Zuzendaritza Kontseiluak hartzen ditu erabakiak kudeaketaren arlo honetan. Izan ere, Kontseilu horretako kide den Enpresaren Gizarte Erantzukizunaren (EGEaren) arduradun bat dago.
informazio gehiago (LKren Txostena pdf formatuan)

4.2. FINANTZA SENDOTASUNA

Lagun Aro Aseguru-etxeak arlo horretan duen helburua akziodunari, LABORAL Kutxari, errentagarritasuna ematea da, kostuak murriztuz, efizientzia hobetuz eta antolakuntzaegitura erraztuz, enpresa-proiektu iraunkor batek izan behar dituen balioekin bat.

Aseguru-negozioak (*) 361.935 bezero ditu, eta 173 milioi euro primetan. 2015ean, 30,49 milioi euroko zerga aurreko irabaziak (BAI) izan ditu.

Fakturazioari dagokionez, 112,6 milioi euro Seguros Lagun Aro S.A.-renak eta 60,84 milioi euro Seguros Lagun Aro Vid S.A.- renak dira (batez ere ohiko bizitza-aseguruak). Seguros Lagun Aro Vida S.A.-ren zuzkidura matematikoak 411 milioi eurokoak dira.

(*) Aseguru-konpainiek (Seguros Lagun Aro S.A. eta Seguros Lagun Aro Vida S.A.), Caja Laboral Bancasegurosek eta LABORAL Kutxak (aseguruei dagokien alderdian) garatzen duten jardueraren ondoriozko negozioa.

Kanalaren arabera, Bancaseguros kanalak ez-bizitzako primen % 69 eta bizitza-primen % 94 egin ditu eta Bitartekaritza kanalak ez-bizitzako primen % 31 eta bizitza-primen % 6.

Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan aitzindari izaten jarraitzeko eta era errentagarrian eta iraunkorrean hazteko hartutako konpromisoa indartzen dute emaitza horiek.

4.3. KONPAINIA ZENBAKITAN

Lagun Aro Aseguru-etxea honako hauen kide da:

Amice, Europako Aseguru Mutualitate eta Aseguru Kooperatiben Elkartea.

Icmif, Aseguru Mutualitate eta Kooperatiben Nazioarteko Federazioa.

Euresa, Europako mutualitate nagusiek osatutako elkartea, bere kideen arteko lankidetza eta esperientzia-trukaketa sustatzeko.

Icea, Aseguru Erakundeen eta Pentsio Fondoen arteko Lankidetzako Ikerkuntza.

Unespa, Aseguru eta Berraseguru Erakundeen Espainiar Batasuna.

Lagun Aro Aseguru-etxearen EGEaren kudeaketa bere erantzukizunen barruan sartzea erabaki zen LABORAL Kutxarekin bat egiteko prozesuan. Izan ere, bi erakundeen interes-taldeak ezberdinak dira.

Hori dela eta, 2014an, EGEari buruzko gogoetari ekin zion Lagun Aro Aseguru-etxeak, LABORAL Kutxarekin koordinaturik eta lerrokaturik.

Zeregin horretan parte-hartze aktiboa izan zuten Zuzendaritza Kontseiluak (6 lagunek) eta bigarren agintaritza-lerroek (15 lagunek). Lan horren emaitza honako interes-talde hauek identifikatzea izan zen:

 • Akzioduna
 • Bezeroak
 • Bitartekariak: LABORAL Kutxa, bitartekariak, konparatzaileak.
 • Pertsonak: enplegatuak, langileen legezko ordezkariak.
 • Hornitzaileak: perituak eta profesionalak, estaldurak eta poliza-zerbitzuak, berraseguratzaileak, zerbitzuak.
 • Arautzailea
 • Lanbide-elkarte sektorialak
 • Lehiakideak
 • Erakundeak
 • Gizartea: oro har eta kaltetuak.

Gai garrantzitsuen identifikazioari dagokionez, enpresarentzako gai interesgarri guztiak hartu ziren kontuan, heldutasun sozialaren mailaren arabera sailkatu ziren eta garrantzitsuenak aukeratu ziren.

Lagun Aro Aseguru-etxearentzat interesgarritzat jotako gaiak eta horien heldutasuna kontuan hartuta, Gai Garrantzitsuen Mapa sortu zen. Maparen zerrenda aurkibidearen atalean ageri da, gai horietako bakoitzari buruzko informazio zehatza aurki daitekeen orrialdea zehazturik.

2015ean, EGEaren arloko helburu estrategikoak identifikatu eta lehentasunezko interes-taldeekiko konpromisoak zehaztu ditugu.

BEZEROAK

 • Estaldura zabaleko produktu eta zerbitzu eskuragarriak eskaintzea, norberaren beharrei erantzuna emateko.
 • Produktu eta zerbitzuak kontratatu aurretik, horiei buruzko informazio osoa eta egiazkoa ematea.
 • Zerbitzu eskuragarri eta kalitatezkoa ematea, hitzartutako epean.
 • Bezeroen gogobetetasun-mailari eutsi eta hobetzea.
 • Kexa eta erreklamazioei erantzutea, ezarritako epean.
 • Komunikazio-bide eraginkorrak zabaltzea.

PERTSONAK

 • Aukera-berdintasuna bermatzea, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bideratzeko, laneko diskriminazioa saihestuz.
 • Jazarpenik eta jokaera bortitz edo iraingarririk gabeko ingurunea sortzen laguntzea, eta, halakoak gertatuz gero, horiek konpontzeko prozedura egokiak erabiltzen direla bermatzea.
 • Laneko segurtasunaren maila optimoa lortzea, ongizateko baldintza fisiko eta psikiko onenetan lan egiteko.
 • Soldata duina bermatuko duten baldintzak sustatzea, pertsonen jarduera eta horiek enpresaren emaitzetan egiten duten ekarpena aitortuz.

AKZIODUNA

 • Ezarritako estrategia eraginkortasunez kudeatzea, errentagarritasun iraunkorra bermatzeko.

GIZARTEA

 • Gure jarduerak gizartean eragiten duen inpaktua ezagutzea, aurkitzen diren arriskuak ebaluatuz eta kudeatuz.
 • Gizarteari onura dakarkioten ekimen edo jarduera sozialekin konpromisoa hartzea.

HORNITZAILEAK

 • Hornitzaileek ematen dituzten produktu eta zerbitzuen kalitatea gainbegiratzea, balioa sorrarazten duten zerbitzu-zehaztapen zorrotzak ezarriz.
 • Kanpoko profesionalek ematen dituzten zerbitzu osagarrien etengabeko hobekuntza, prestakuntza eta berrikuntza sustatzea.
 • Harreman hurbila, profesionala eta egonkorra finkatzea, zerbitzua modurik onenean emateko.

BITARTEKARIAK

 • Kanal bakoitzerako produktu eta zerbitzuen katalogo lehiakor eta egonkorra garatzea.
 • Hurbiltasun, gardentasun eta konfiantza harremanak izatea, ezarritako komunikazio-kanalen bidez.
 • Eskariei erantzuna emateko moduko giza talde nahikoa eta erabakitzailea izatea.
 • Jarduketa-protokoloak finkatzea, multikanalitateak sortzen dituen arazoei aurre egiteko.

Beste alde batetik, interes-taldeekin etengabeko elkarrizketa ahalbidetzen duten komunikazio-kanalak identifikatu ditugu. Jarraian, kanal horietako nagusiak nabarmenduko ditugu:

AKZIODUNA

 • Zuzendaritza Kontseilua (hilean behin).
 • Aldizkako koordinazio-bilerak.
 • Zuzendari nagusien bilerak (hilean behin).
 • Kudeaketa Plana, Plan Estrategikoa eta beste proiektu estrategiko batzuk LABORAL Kutxaren Kontseiluan aurkeztea, onar daitezen.

BEZEROAK

 • Contact Centerra, bezeroen deiak eta mezu elektronikoak jaso eta igortzeko.
 • BAZ (Bezeroaren Arreta Zerbitzua), bezeroen erreklamazioak ebazteko.
 • Idatziz (ohiko posta, webgunea, faxa, posta elektronikoa).
 • Telefonoa.
 • Aurrez aurre.
 • Hornitzaileen bidez.
 • Sare sozialak.
 • Komunikabideak (aparteko ekitaldiak).
 • Webgunea/App mugikorra.
 • Zeharka, sare komertzialen bidez.
 • Ezbeharra jasan duten bezeroen gogobetetasunari buruzko inkesta.
 • Produktuak garatu eta merkaturatzeko azterketak.

BITARTEKARIAK

LABORAL Kutxa

 • Posta elektronikoa eta telefonoa.
 • Aurrez aurreko aldizkako bilerak.
 • Ohiko lan-bilerak.
 • Kudeaketa Plana eta Plan Estrategikoa egiteko koordinazio-bilerak (proiektuen lehenespena, plangintza eta jarraipena; baterako proiektuetan parte hartzea eta abar).
 • Aldizkako prestakuntzak.
 • Aseguruen Atarian argitaratutako jakinarazpenak.

Agenteak eta artekariak

 • Zuzenean, Eroski, Alkora eta halako bezeroen kudeaketa esternalizatzen duten bitartekariekin.
 • Posta elektronikoaren bidez.
 • Bitartekaritza-bulegoen bidez.
 • Idatziz edo telefonoz.
 • Ohiko harremanak, exekutibo komertzialen eta bitartekaritzabulegoetako kudeatzaileen bidez, eguneroko kudeaketak bideratzeko.
 • Unean uneko harremanak kanal-arduradunen eta konpainiako zuzendaritzaren bidez.
 • Tarifikazioa, jaulkipena, kontsultak, likidazioak eta abar egiteko tresnak gordetzen dituen eta konpainiari buruzko berriak argitaratzen dituen Bitacor@ aplikazio informatikoaren bidezko jakinarazpenak.
 • Produktu-taldeekiko harremanak bitartekaritza-bulegoen bidez, baztertutako arriskuak baimentzeko eta zorroko polizak arazketagatik ezeztatzeko.
 • Kanaleko harremanak, probintzia bakoitzeko bitartekari-elkargoen bidez.

PERTSONAK

 • Pertsonak kudeatzeko jardunbideen bidez, dela arduradunen bitartez, dela zuzenean.
 • Bileretan, proiektuetan eta eguneroko lanean.
 • Komunikazio-bideak honako hauek dira, nagusiki: enpresaren urteko bilera, berariazko bilerak, intraneta, giza baliabideetatik egiten diren jakinarazpenak edo arduradunaren bidezkoak.
 • Egindako iradokizunei erantzutea.
 • Kexak ebaztea.
 • Telefonoa, posta elektronikoa.

HORNITZAILEAK

Perituak eta profesionalak

 • Bi urtean behingo konbentzioa.
 • Telefonoa.
 • Posta elektronikoa.
 • Aurrez aurre.
 • Sare sozialak.
 • Ohiko posta.
 • Webservice, webguneak, mugikortasun-aplikazioak.

Estaldurak eta kontratazioa laguntzeko zerbitzuak

 • Ohiko harremanak.
 • Aldizkako harremanak, baina zehatzagoak, estaldura-produktu berriak garatzeko.
 • Informatika-sistemen bidezko jakinarazpenak, informazioa trukatzeko.

Berraseguratzaileak

 • Pertsonala: bilerak/konbentzioak/ikastaroak.
 • Telefonoa.
 • Posta elektronikoa.

Zerbitzuak

 • Proiektu jakin batzuetarako kontratuen bidez.
 • Aldizka egiten dituzten zerbitzu-aurkezpenen bidez.
 • Eguneroko harremanak (telefonoz, posta elektronikoz, aurrez aurre).
 • Aldizkako bilerak, jarraipen operatiboa egiteko.
 • Hilean, hiru hilean edo sei hilean behingo batzordeak.
 • Aurrez aurre bileretan, txostenetan, prestakuntzetan...
 • Posta elektronikoaren bidez (mezuak, eskaerak, informazio-buletinak...)
 • Prezio-negoziazioak.
 • Kontratuen kudeaketa.
 • Instalazioak bisitatzea.

Azkenik, lan honen ostean, interesgarritzat jo dugu gure interestaldeei gure konpromisoaren berri ematea, 2015eko jarduerari buruzko Iraunkortasun Txosten honen bidez. Gure asmoa da, batetik, txosten honek interes-taldeekin dugun konpromisoa sendotzeko balio izatea, horixe baita EGEa kudeatzeko arrakastaren gakoa, eta bestetik, GRI estandarrak etorkizunean betetzeko lehen urratsa izatea.

6.1. GOBERNU ONA

Lagun Aro Aseguru-etxeko Administrazio Kontseiluak, legezko betebeharrak betetze hutsetik harago, bere konpromisoa adierazi du gobernu korporatiboaren eta gizarte-erantzukizunaren arloetan. Horretarako, berariazko araudiak eta politikak garatu ditu.

Gobernu korporatibo ona arautuko duen agindu eta arauen multzoa modu ordenatuan eta koherentean identifikatzea da helburu estrategikoa.

Gauzak horrela, 2014an, proiektu bat sustatzea erabaki zen, LABORAL Kutxarekin koordinaturik eta lerrokaturik, konpainiaren helburu eta ezaugarrietara egokitutako EGEaren sistema ezartzeko. Sistemaren funtzionamendua kontrolatzeko eta horren jarraipena egiteko adierazleak ere ezarri ziren. Gure eragiketa komertzialetan eta gure solaskideekiko harremanetan gizarte- eta ingurumen-kezkei erantzuna ematea zen horren helburua. EGEa bultzatzeko, horren garapen- eta ezarpenarduraduna izendatu zen, Zuzendaritza Kontseiluko kide bat, eta urteko 50.000 euroko aurrekontua zuzendu zen zeregin horretara.

2015ean, interes-taldeekiko helburuak zehaztu eta konpromisoak finkatu dira. Era berean, 2016an erakundean

ezarriko den EGEa formalki planifikatzeko metodologia garatu da. Horren arabera, helburuak, helmugak, jarduerak, arduradunak eta epeak zehaztu eta talde bakoitzaren Kudeaketa Planean txertatuko dira.

Halaber, zenbait araudi eta erregelamendu lantzeko dokumentazioari ekin diogu. Horien artean, azpimarratzekoa da Gobernu Organoen Barne Araudia (Kontseilariaren Estatutua). Araudi hori 2016an onartu eta erakundeko pertsonen artean banatuko da, beste araudi batzuekin batera. Horiek ezarpena lagungarri izango da erakundearen gobernu onerako.

2016KO EKINTZA PLANA

 • EGEaren Plan Formala erakundean zabaldu eta Urteko Kudeaketa Planean txertatzea.
 • Administrazio Kontseiluaren Barne Araudia egitea, gobernuorgano gorenak kudeaketa-eremu bakoitzean dituen eginkizunak zehazteko.
 • Kontseilariaren Estatutua onartzea. Araudi horrek gobernuorganoko kideen eginkizunak zehazten ditu.
 • Administratzaileen ardurak dokumentuetan jasotzea.

6.2. ETIKA ETA USTELKERIARI AURRE EGITEA

a. Kudeaketa etikoa

Aseguru-sektorea erabat araututa badago ere, erakundeek jardunbide egoki batzuk beregana ditzakete euren borondatez.

Zuzendaritzak hartutako konpromisoak betetzen direla bermatzea da gure helburua. Horretarako, etikan eta enpresagardentasunean oinarritutako politikak, araudiak eta jardunbideak identifikatu eta ezarriko ditugu, jokabide etikoari eta zintzoari eutsiz.

Zentzu horretan, honako politika hauek gauzatu ditugu:

 • UNESPAk garaturiko autoerregulazio gidalerroei nahita atxikitzea.
 • Aseguru-artekariek eta -erakundeek Aseguru Merkatuko Jardunbide Kodea sinatzea Aseguru Bitartekarien Elkargoen Kontseilu Nagusiarekin.
 • Merkaturatze-kanalen arteko funtzionamendu-protokoloa.

Arlo horretan, Kode Etiko bat egin dugu 2015ean, gure jokabidearen ikusgaitasun handiagoa eskaintzeko. Kode hori 2016an aurkeztuko da, onartzeko.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Jokabide Kodea onartu eta interes-taldeen artean zabaltzea.
 • Etika kudeatzeko sistema bat garatzea.
 • Salaketak ezagutarazteko, horien jarraipena egiteko eta horien aurrean jokatzeko prozedura prestatzea.

b. Araudia betetzea

Araudia betetzeak garrantzi handia du finantza- eta asegurusektorean, baita, hortaz, gure erakundean ere.

Arlo horretako helburua araudi aplikagarria eta enpresapolitikak betetzea da, baita kudeaketa-sistemak eta barneprozedurak goreneko estandar etikoetara egokitzea ere.

Hona hemen politikak:

 • Araudia betetzeko politika.
 • Arau-arriskuak identifikatu eta kudeatzeko eredua.
 • Konpainiaren arrisku-mapa, arrisku horiek arindu eta kontrolatzeko formulak identifikatuta.

2015ean, araudia betetzeko politika onartu eta zabaldu da. Politika horrek gure jokabidea arautzen duten jarraibideak jasotzen ditu, erakundean eragina duten arau-arriskuen kudeaketari eta identifikazioari dagokienez.

Era berean, konpainiaren arrisku-mapa berrikusi eta eguneratu da, arrisku horiek arindu eta kontrolatzeko formulak identifikatzeko. 2015ean, ez da inolako gorabeherarik aurkitu.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Araudia betetzeko mekanismoak indartzea erakundean.
 • Araudia Betetzeko Plana.
 • Araudia Betetzeko Batzorde bat osatzea. Bertan, enpresaren arlo bakoitzean ditugun arau-arriskuak jorratuko dira.
 • Kontseilari eta goi-zuzendariei prestakuntza ematea administratzaileen erantzukizunaren inguruan.

c. Ustelkeria-arriskuaren kudeaketa

Erakundean kudeaketa zuhurra eta profesionala bermatzea da helburua.

Hona hemen politikak:

 • Kontrol-sistemak eta barne-ikuskaritza.
 • Funtsezko lanpostuak egokitzeko politika.
 • Kapitalak zuritzeari eta terrorismoa finantzatzeari aurrea hartzeko eskuliburua.
 • Iruzurraren aurkako koordinazioa.

2015ean, funtsezko lanpostuak egokitzeko politika onartu da. Horren bidez bermatzen da administrazio- eta zuzendaritzaorganoetako kideek eta funtsezko beste eginkizun batzuk betetzen dituztenek–hala nola arriskuen kontrola, adostasuna, barne-ikuskaritza eta funtzio aktuariala– behar besteko gaitasuna dutela, hots, beharrezko kualifikazio profesionalak, kudeaketa zuhurrerako trebetasuna eta esperientzia, aitortutako ohorea, ospe eta zintzotasuna dituztela, eta ez daudela zuzenean edo zeharka murgildurik prozedura, ikerketa edo erabaki juridikoetan edo administrazio-zigorren edo ikerketen eraginpean, arau erregulatzaileak ez betetzeagatik.

Halaber, 2015ean, Kapitalak Zuritzeari eta Terrorismoa Finantzatzeari Aurrea Hartzeko Prozedura Eskuliburuaren bertsio berria egin dugu. Bertsio berriak arlo horretako azken arauak hartzen ditu barne: alde batetik, Gardentasunari buruzko 19/2013 Legean jasotakoak, eta bestetik, Araudi berriak eragindakoak. Era berean, aintzat hartzen ditu Kapitalak Zuritzea eta Arau-hauste Monetarioak Prebenitzeko Batzordearen (Sepclac) estandarrak.

Seguros Lagun Aro Vida S.A.n kapitalak zuritzeari eta terrorismoa finantzatzeari aurrea hartzeko ezarritako sistema azaltzea da eskuliburu horren helburua. Gure prebentziopolitika azaltzen du, barne-kontroleko eta -komunikazioko organoak deskribatzen ditu eta indarreko araudian ezarritako betebeharrak zerrendatzen ditu, baita obligazio horiek zuzen betetzeko berariazko prozedurak ere. Azkenik, nazioko arauen eta nazioarteko estandarren zerrenda jasotzen du.

Asegurudunen iruzurraren aurkako borroka

Asegurudunak aseguru-etxeari iruzur egiten saiatzea oso ohikoa da. Horregatik, aseguru-konpainiek gero eta baliabide gehiago bideratzen dituzte horri aurre egiteko.

2016KO EKINTZA PLANA

 • 2016an, kanpo-enpresa batekin jarriko gara harremanetan, iruzurra antzemateko barne-sistema hobetzeko.

7.1. TALENTUAREN KUDEAKETA

Giza kapitalaren garapena. Konpromisoa eta integrazioa

Lagun Aro Aseguru-etxean pertsona kualifikatuak eta erakundearekin konprometituak nahi ditugu.

Gure helburu estrategikoa talentuari eustea da, honako hauek lantzeko ekimenen bidez: trebakuntza, erakundean eskatutako balio eta gaitasunekiko identifikazioa, eta kultura bera partekatzen duten pertsonen konpromisoa.

Gaur egun bezala, hazkunderik ez dagoen garai batean, kudeaketa-politikak eta -jardunbideak pertsonen garapena eta konpromisoa kudeatzera bideratuta daude.

Helburua da, alde batetik, egungo eta etorkizuneko pertsonen gaitasuna erakundearen beharretara egokitzea, eta bestetik, pertsonen garapena, hobekuntza profesionala eta konpromisoa hobetzea.

Politikak:

 • Prestakuntza.
 • Jardueraren kudeaketa.
 • Barne-komunikazioa.

2015ean, Prestakuntza Plana landu eta ezarri da, pertsonen trebetasunak eta gaitasunak garatzeko. Plan horren bidez, pertsonen lanbide-gaitasuna eguneratzea eta gaurko beharretara zein eskatutako aldakuntzetara egokitzea lortu nahi dugu.

Helburua da, izan ere, lanbidean trebatutako pertsonak izatea eta haien enplegagarritasuna handitzea.

Bestalde, jardueraren kudeaketak indarra hartu du erakundean. Gaitasunen kudeaketaren bidez bultzatzen dugu lanbidejarduera. Horren helburua pertsonen gaitasunak areagotzea da, hain zuzen ere pertsonei laguntzea haien lan-jarduera betetzen, enpresarekiko konpromiso indibiduala sortzeko eta eragin soziala lortzeko beharrezko informazioa emanez.

Zehatz-mehatz:

 • Ebaluazio-metodologia garatu dugu, ebaluatu beharreko gaitasunen identifikazioaren bidez (jokabide-ebidentziak erabiliz), LABORAL Kutxan ezarritako ereduarekin bat etorriz.
 • Kudeaketaren aplikazioa egokitu dugu, 2016an gure erakundean ezartzeko.

Bestalde, 2015ean, barne-komunikazioko jardunbideak egin ditugu sistematikoki erakundean.

Horien helburuak honako hauek dira: pertsona guztiak norabide berean lerrokatzea, taldearen barne-komunikazioko

politikarekin bat eginez; elkarreragin-mekanismoak bultzatzea, kohesio handiagoa lortzeko; ezagutzak, ahaleginak, jarduketak eta abar bateratzea, eraginkortasun eta inplikazio handiagoak lortzeko; eta hitz egin, galdetu, iritzia eman, ulertu eta elkarri lotzeko espazioak sortzea.

Zehazkiago esanda, hauek bultzatu ditugu 2015ean: lankideen bilerak eduki zehatzekin, urteko bilera erakundeko pertsona guztiekin, bilerak buruzagiekin, langileen legezko ordezkariekin...

Kudeaketaren beste arlo bat, boluntariotza korporatiboa sustatzea, ez da aurreko urteetan bezala garatu 2015ean. Horren bidez, erakundean dauden nahiak eta ekimenak bideratzen dira, pertsonen gaitasuna handitu eta gizarte-inpaktua lortzeko.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Jardueraren Kudeaketa Berria erakundearen % 100ean ezartzea.

7.2. ENPLEGU EGONKORRA ETA KALITATEKOA

Arlo horretako ikuspegia enpleguaren kalitatea hobetzea da, hori errazten duten politikak eta jardunbideak erabiliz.

Enpleguaren kalitatea hobetzen duten politika eta jardunbide horien artean, ordaina, aintzatespena, familia eta lana uztartzea eta abar aipa ditzakegu.

a. Enplegua eta ordainketa-eredua

Aseguru-sektorearen ezaugarrietako batzuk egonkortasuna enplegatuetan eta kontratazio mugagabea dira. Ezaugarri horiek agerian jartzen dute sektorearen indarra eta fidagarritasuna.

Lagun Aro Aseguru-etxeak plantilla murriztu eta 174 lagunetan finkatu du 2015ean, neurri ez-traumatikoen bidez. Horrela, efizientzia irabazi du.

Lagun Aro Aseguru-etxeko ordainsari-politikak honako helburu hauek ditu:

 • Langileek erantzukizunak beregana ditzaten bultzatzea, lanpostuaren zailtasun eta edukiaren eta ordainsariaren arteko erlazio zuzena ezarriz.
 • Jarduera-maila handiak saritzea, lorpen pertsonalak saritzen dituzten elementuak erantsiz.
 • Pertsonak erakundearen helburuekin lerrokatzea, erakundean pertsonek egiten duten lanaren eta jasotzen duten ordainaren arteko koherentzia bermatzeko eta enpresaren arrakasta pertsonen arrakastarekin lotzeko elementuak sortuz.
 • Kontraprestazioak indibidualizatzea, norberaren merituak kontuan hartuz eta lortzen diren emaitzekin lotutako eragingarriak ezarriz.

Horretarako, Ordainsari Eredu bat dugu. Hona hemen haren ardatz nagusiak:

 • Ordainketa finkoa.
 • Ordainketa aldakor indibiduala (OAI).
 • Onura sozialak.
 • Ordainketa aldakor kolektiboa (OAK).

Lagun Aro Aseguru-etxeko plantillaren % 92 Bazkideak-en dago. Tresna horren bidez, langileek erakundearen jabetzan eta irabazietan parte hartzen dute; horrela, enpresa-proiektuarekin duten konpromisoa handitu egiten da.

Testuinguru horretan, ordainketa aldakor kolektiboa (OAK) ezarri zen, ordainsariaren osagai gisa. Horren bidez, langileek etekina ateratzen diote konpainiaren eboluzio positiboari, erreferentziako ekitaldi ekonomikoan lortutako “efizientziamaila” neurtzen duen adierazlearen arabera eta Administrazio Kontseiluak finkaturiko ratio, taula eta araudien arabera.

OAKaren araudia berrikusi egin da 2015ean, kontu bateratuak erreferentzia izango dituen beste sistema batera igarotzeko eta OAK berriaren emaitza ahalik eta neutralena izateko, aurreko araudiarekin alderatuta.

Berrikuspena egiteko arrazoi nagusia Aseguru Negozioen Emaitza Kontuaren datuekin homogeneizatu nahi izatea da. Zuzendaritza Kontseiluak kontu horren eboluzioaren jarraipena egiten du eta hilero ematen du horien berri intranetean. Adierazle horiek ordainketa aldakor indibiduala (OAI) finkatzeko ere erabiltzen dira.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Konpentsazio globaleko politika dokumentuetan oinarritzea, konpentsazio globalaren arloko programa espezifikoak finkatuz.

b. Familia eta lana uztartzea

Erakundearen helburuetako bat pertsonen gogobetetasuna, motibazioa eta bizi-kalitatea hobetzea da, haien inplikazioa indartzeko eta enpresaren irudia hobetzeko.

Bizitza familiarra eta pertsonala lanekoarekin uztartzeko neurrien katalogoa oso ugaria da. Funtsean, lanaren antolakuntzari eta osasun-politikei lotutako neurriak jasotzen ditu. Eta neurri horiek laneko malgutasuna lortzeko balio dute.

Neurri eskuragarrien artean, honako hauek azpimarra ditzakegu:

 • Malgutasuna sartzeko eta irteteko orduan eta jardunaldi trinkoa ostiraletan, jai-bezperetan eta udako egunetan (hiru hilabete).
 • Etxetik lan egiteko aukera (telelana), kasu batzuetan; eta, bidaien ordez, bideokonferentziak egiteko aukera.
 • Lanaldi partzialeko lana; lan-eszedentziak, behar espezifikoen arabera.
 • Baimenak hartzeko kasuak gehitzea:
  • ordaindutako baimena: ordaindutako baimen berezia, lau astekoa, haurdun dauden langileek erditzeko dataren aurretik hartu dezaketena , gehi bi astekoa erditu ondoren; ordaindutako baimena arrazoi bereziengatik.
  • ordaindu gabeko baimenak: hogeita lau orduko ordaindu gabeko baimena urtean, justifikatu gabe.

2015ean, pertsonen % 21ek lanaldi murriztua du legezko zaintzagatik (eskatzailearen beharren arabera finkatzen da ordutegia), % 2k lanaldi partzialeko kontratua du eta % 1ek telelana. Ekitaldian ez da inor egon eszedentzian.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Familia eta lana uztartzeko neurrien balioa nabarmentzea erakundean.
 • Enplegatuen onura sozialen balioa nabarmentzea.

c. Elkarrizketa soziala

Lagun Aro Aseguru-etxeak harreman erraz eta etengabea du Enpresa Batzordearekin, harreman horien helburua den enpresahitzarmenaren negoziaziotik harago iristen dena.

Lagun Aro Aseguru-etxeak langileen legezko ordezkaritza du (LLO), formalki eratua, eta horrekin negoziatzen du estatutuaren araberako enpresa-hitzarmena (BOEn argitaratzen da). 2015ean, Lagun Aro Aseguru-etxeko hitzarmenaren luzapena sinatu dugu 2016. eta 2017. urteetarako, aurreko hitzarmena (2013-2015) amaitu ondoren.

Iraupen horri esker, bake sozialari eutsiko diogu, ondorengo ezaugarri hauek dituen testuinguru batean: auto-aseguruen prezioaren goranzko eboluzioa; gastu teknikoaren igoera (ezbehar-tasa handiagoa, susperraldi ekonomikoak eragindako

jarduera handiagoaren, automobil-parkea zahartzearen eta autoen baremo berria ezartzearen ondorioz); berraseguruaren estrategiaren inguruko ezjakintasuna, autoen baremo berriaren inpaktua dela-eta; eta finantza-etekinen inguruko ziurgabetasun handia, merkatuen egoera dela-eta.

Aurreko ekitaldian, Enpresa Batzordearekin lankidetza handiagoa bilatu genuen iraunkortasunaren inguruan. Halere, luzapenaren negoziazioan hainbesteko denbora eman genuenez, ezin izan genuen ekintza hori bete, eta 2016rako utziko dugu.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Enpresa Batzordearekin lankidetza handiagoa bilatzea iraunkortasunaren inguruan.

7.3. AUKERA BERDINTASUNA ETA DIBERTSITATEA

LAGUN Aro Aseguru-etxean genero-, kultura- eta belaunaldidibertsitatea balioesten da, dibertsitate horrek enpresaren aberastasuna eta hazkundea sustatzen baitu.

Arlo horretan, gure helburu nagusia berdintasunaren aldeko eta diskriminazioaren aurkako plan aktibo bat landu eta ezartzea da, 2015erako aurreikusia eta 2016an garatu beharrekoa.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Lagun Aro Aseguru-etxeko Berdintasun Plana.

7.4. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA (LAP) ETA OSASUNA

Langileen osasuna, segurtasuna eta ongizatea funtsezkoak dira haientzat, haien familientzat eta baita enpresaren lehiakortasunerako eta iraunkortasunerako ere.

Arlo horretan, lan-ingurune osasungarria eta ongizatekoa lortzea da helburua, pertsonek baldintzarik onenetan bete dezaten beren lana, eta lan-segurtasunaren mailarik handiena lortzea, araudia betetzetik harago. Zehazki esanda, gure helburua Segurtasun eta Osasun Plan aktibo bat izatea da.

2015ean, absentismo-maila aurreko urtekoaren parekoa izan da, betiere % 3tik beherakoa.

2015ean, Osasun Zaintzaren arloko proposamen praktiko bat gauzatu dugu, enpresa osasungarri bat izateko. Planak honako osagai hauek ditu:

 • Ergonomia aktiboa.
 • Bizitza-ohitura osasungarriak sustatzea (gure langileen familiaingurunera iristen dena).
 • Elikadura orekatuaren eta dieta mediterraneoaren inguruko aholkuak, etxetik kanpo bazkaltzen dutenentzat.
 • Osasunari buruzko aholku pertsonalak.

2015ean ez zen istripurik gertatu; hortaz, ez da jardunaldirik galdu horregatik.

Bestalde, konpainiako arrisku-faktore psikosozialak berriz ebaluatu dira urtean zehar. Horretarako, Laneko Segurtasun eta Higiene Institutuak egindako FPSICO 3.1. metodoa aukeratu dugu (zientifikoki balidatua eta gure beharretara egokitua). Metodo horrek, test motako galdera batzuen bidez, aztertzen ari garen faktoreen ikuspegi kuantitatiboa eskaintzen digu.

Informazioa jasotzeko prozesuan parte-hartze handia izan dugu: plantillaren % 74k parte hartu du (gizonen % 62k eta emakumeen % 81ek). Emaitzak gogobetegarriak izan dira, faktore guztiei dagokienez.

Baloraziorik onena lortu duen faktorea lanaldia izan da (bateragarritasuna bizitza pertsonalarekin eta soziofamiliarrarekin, gai pertsonalak bideratzeko aukera izatea eta arauzko etenaldien banaketa). Egoera faboragarria duten beste alderdi batzuk dira, alde batetik, lanaldian zehar norberaren lana antolatzeko aukera izatea, eta bestetik, laguntza soziala eta lankideen arteko harremanak.

Hobetzeko beharra duten alderdien artean honako hauek ditugu: lan-karga (zenbat eta erantzukizun handiagoa lanpostuan, orduan eta arrisku handiagoa) eta enpresaren erabakietan parte hartzea (zenbat eta erantzukizun txikiagoa lanpostuan, orduan eta arrisku handiagoa).

2016KO EKINTZA PLANA

 • Arrisku psikosozialak ebaluatzeko txostenaren ondoriozko esku hartzeko programa ezartzea: parte-hartzea sustatzea, Gatazka edo Jazarpen Kasuetan Jarduteko Protokoloa...).
 • Enpresa osasungarriaren eredua ezartzea:
  • Lanaldian zehar luzatze-ariketak egitera bultzatzen duen pantaila-babesa (ordenagailu aurrean lan egiten dutenentzat).
  • Konpainiako barne-kartelak aldatzea, bizitza-ohitura osasungarriak gogoratzeko.
  • Lekualdatze aktiboa eta paseo-ibilbideak sustatzea.
  • Informazio-pilulak enpresako intranetean.
  • Haur-elikadurari buruzko prestakuntza.
  • Vending makinetan esku hartzea.
  • Catering-enpresako menuetan esku hartzea, eta janaria tuperretan ekartzen dutenei gomendioak ematea.
  • Hobekuntzek langileen osasunean duten eraginaren ebaluazioa eta jarraipena egiteko protokoloa prestatu eta abian jartzea.

7.5. GIZA ESKUBIDEEKIKO ERRESPETUA

Lagun Aro Aseguru-etxeak ELGAko herrialde batean dihardu; beraz, hasiera batean, ez du Giza Eskubideen arloko arriskurik. Halere, konpromiso bat hartua dugu Giza Eskubideekiko errespetuaren arloan.

Izan ere, Giza Eskubideak errespetatu, defendatu eta babesteko konpromisoa hartu dugu, baita pertsonen duintasuna kaltetzen duten diskriminazio-jardunbideak saihestekoa ere.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Gogoeta egitea Mundu Itunaren Printzipioei buruz eta horiek konpainiaren EGE Politikan sartzeari buruz.

8.1. ARRISKUEN ETA KRISIEN KUDEAKETA

Lagun Aro Aseguru-etxeak kontuan hartzen du enpresaren jarduerak ingurunean eta gizartean eragiten duen inpaktua.

Arlo horretan, arriskuak egoki kudeatzea da helburua, kudeaketa hori lagungarri izan dadin harpidetzarako, produktu eta zerbitzuen garapenerako eta ospearen kudeaketarako.

a. Arriskuen eta aukeren kudeaketa

Arlo horretako helburua negozioaren arriskuak eta aukerak kudeatzea da, gizartean eragindako inpaktua geure gain hartuz.

Produktu-prozesuan gogoeta egiten da arrisku horiei buruz. Era berean, iraunkortasunaren arloko jardunbide egokiak sustatu eta saritzen dituzten produktu, estaldura eta zerbitzu berriak garatzeko aukera aztertzen da.

Horrela, Euresako kide garenez, ®EURESA Klima Plataformarekin bat egin dugu. Ekimen horren helburua gizartean eragitea da, atmosferara isurtzen den CO2 kopurua murriztu beharraz kontzientzia hartzeko eta, horrela, klima eta ingurumena hobetzeko. Plataforma horrek sustatzen dituen neurrietako bat, hain zuzen, 2015ean gure webgunean txertatu dugun tresna bat da. Horren bidez, gure etxean, automobilarekin

edo motorrarekin sorrarazten ditugun CO2 isurien kopurua kalkulatzen da. Azken helburua, jakina, energia-kontsumoa jaitsi eta ingurumenarekiko errespetua handitzea da.

Europa mailan sustatu dugun beste ekimen bat Insurance Europeko Batzorde Exekutiboak abian jarri duen kanpaina bat da: “Helburua: 2 gradu” izenekoa, hain zuzen. Ekimen horrek sentikor bihurtu nahi ditu herritarrak, agintari politikoek berotze globala 2ºC-ra mugatzeko eta klima-aldaketarako egokitzapena lehenesteko neurriak har ditzaten.

Kanpainak tresna interaktibo bat ere hartzen du barne, aseguruetxeek berotze globalaren aurkako borrokan egiten duten ekarpena adibideen bidez erakusteko. Lagun Aro Aseguruetxeak informazioa eman du kanpaina horri buruz, herritarren atxikimendua lortzeko. “Helburua: 2 gradu” martxan jarri zen PARIS KLIMA 2015 – Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuetako herrialde sinatzaileen konferentziarekin batera.

Ekimen hori aukera bat izan da gure sektoreari ikusgaitasuna emateko, kontuan izanda bereziki sentikorrak garela klimaaldaketak sorrarazten dituen arriskuen aurrean eta handitzen ari diren arriskuak direla.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Arrisku-metaketa katastrofikoarekiko esposizioa neurtzen duen tresna bat garatzea.
 • Bezeroen kreditu-kaudimenaren scoring fitxategi baten kide izatea, auto- eta etxe-aseguruetan hartzen ditugun ezbehareta berandutza-arriskuak hobeto kudeatzeko.
 • Saltoki eta enpresentzako produktuetan ziberrarriskuarekin lotutako estaldurak eransteko aukera aztertzea.

b. Ukiezinen kudeaketa, hala nola marka eta ospea

Lagun Aro Aseguru-etxean, bitartekaritza-kanalari loturiko marka eta ospea soilik kudeatzen ditugu.

Kanal horrekiko gure politikak hiru ardatz hauek hartzen ditu aintzat:

 • Bitartekarien bezeroentzako produktu egokiak.
 • Goi-mailako kalitateko zerbitzua ematea.
 • Tratu hurbila.

2015ean, Bitartekaritza-webguneak kudeatu ditugu, gogobetetasun-azterketak egin ditugu, sektore-mailako argitalpenetan parte hartu dugu eta bitartekarientzako ekitaldiak babestu eta horietan parte hartu dugu. Halaber, lankidetzan jardun dugu presentzia dugun hiriburuetako bitartekari-elkargoekin.

2015ean, Bitartekariaren Arretarako Zentroa (BAZ) jarri dugu abian. 8.3 kapituluan, “Hornitzaile eta bitartekarien kudeaketa arduratsua” izenekoan, zehazkiago azalduko dugu hori.

2016KO EKINTZA PLANA

 • BAZ finkatzea (hobekuntzak aplikazioan, produktibitatea...).
 • Bitartekariei inkestak egitea, auto- eta etxe-aseguruetarako berme berriak garatzeko interesik ote duten jakiteko.

8.2. INPAKTUEN KUDEAKETA

Lagun Aro Aseguru-etxeak ingurumen-kudeaketa arduratsua egiten du. Gure helburua hauxe da: enpresaren jarduerak eragiten duen inpaktua geure gain hartzea, ingurumen-arriskuen kudeaketa egokiaren bidez. Horrez gain, argitu beharra dago Lagun Aro Aseguru-etxearen jarduerak eragindako gizarte- eta ingurumen-inpaktua oso txikia dela.

a. Produktu eta zerbitzuen inpaktuen azterketa

Ingurumenaren babesa lehenesten duten hornitzaileekin (lantegiak) soilik lan egiten dugu, konposatu organiko lurrunkorren (KOL) isuriei buruzko europar araudia ( < 420 g/l) betetzen duten prozesu eta produktu homologatuak erabiliz.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Ingurumen-kudeaketa proaktiboa duten hornitzaileak (lantegiak) identifikatu eta haiekin lan egitea.

b. Ingurumen-kudeaketa

Erakundearen helburua ingurumen-arriskuen kudeaketa egokia egitea da. Horregatik, LABORAL Kutxaren ingurumen-kudeaketan integratzeko eskatu dugu.

LABORAL Kutxak ingurumen-kudeaketaren politikak eta helburuak finkatzen ditu. Era berean, Ingurumena Kudeatzeko Sistema bat du, ISO 14001 arauan oinarritua eta Aenorrek 2001ean ziurtatua. Ziurtapen hori lortu duen Espainiako lehen finantza-erakundea da, gainera.

2015ean ez dugu arlo horretako jarduera aktiborik izan, LABORAL Kutxaren Ingurumen Kudeaketaren egunerokoan integratzea aurreikusita baitago.

2016KO EKINTZA PLANA

 • LABORAL Kutxaren Ingurumen Kudeaketan integratzea, finantza-erakundeak arlo horretan dituen jardunbideak Lagun Aro Aseguru-etxean txertatuz.
 • Enplegatuen konpromisoa sustatzea ingurumen-helburuak lortzeko, ahalik eta baliabide gutxien erabiltzea sustatuz eta sortzen diren hondakinak egoki kudeatuz.

8.3. HORNITZAILE ETA BITARTEKARIEN KUDEAKETA ARDURATSUA

a. Hornitzaileak

Lagun Aro Aseguru-etxeak gardentasuna, tratu-berdintasuna eta irizpide objektiboak erabiliko ditu hornitzaileak aukeratzeko. Horiek kalitateko zerbitzuak eta produktuak eskaini behar dituzte, eta haien jarduera arautzen duen araudia bete.

Aseguru-etxearen hornitzaileek arrisku txikia dute gizartearen eta ingurumenaren arloetan. Horregatik, kalitatean eta kostuetan oinarritutako irizpideak erabiltzen ditugu hornitzaileak hautatzeko. Halere, erakundearen helburua negozioaren gestio etiko eta arduratsuarekin dugun konpromisoa hornitzaileengana zabaltzea da. Horregatik, 2015ean, hornitzaile nagusiei helarazi diegu EGEari buruzko Txostena.

Era berean, 2015ean aldizka egindako bileren bidez haiekin harreman zuzenak izan ondoren, ez dugu hornitzaile bat ere baztertu behar izan estandar etikoak ez betetzeagatik.

Bestalde, duela urte batzuk hasi ginen hainbat arlotako konpontzaileen lana ikuskatzen, CEVECOren bidez –enpresa hori arrisku anitzeko ezbeharretako arreta-kalitatearen auditorian espezializatuta dago–, konponketa-lanen kalitatea aztertzeko. CEVECOk peritu-ikuskatzaile independenteen sare nazionala du; horiek egiaztapenak egin eta ez-adostasunen berri ematen dute.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Hornitzaileak aukeratzeko prozesuan irizpide etikoak eta gizarteari zein ingurumenari lotutakoak aintzat hartzea, lehentasuna emateko tokiko hornitzaileei, ingurumen-babesaz arduratzen direnei eta giza eskubideak errespetatzen dituztenei.
 • Hornitzaileekin jokatzeko politikarekin jarraikiz, 2016ko urrian aliatuen beste konbentzio bat egingo dugu. Bertan izango dira 200 bat hornitzaile (gure konpainiari zerbitzuak ematen dizkioten konpontzaileak, perituak, abokatuak eta prokuradoreak). Lagun Aro Aseguru-etxeak iraunkortasunaren arloan duen konpromisoa gai-zerrendan sartzea aurreikusita dago.

b. Bitartekariak

Lagun Aro Aseguru-etxeak kalitatezko, konfiantzazko eta gardentasunezko harremanak ditu bere bitartekariekin. Aseguruen banaketa LABORAL Kutxaren eta bitartekarien (agente eta artekarien) bidez egiten du.

Bai LABORAL Kutxari bai gure bitartekariei kalitatezko zerbitzua eskaintzeko asmoz, 2015eko otsailean Merkataritza Sareen Arretarako Zentroa sortu da, Produktuen Arearen barruan. Talde berri horrek hiru zerbitzu hartzen ditu barne, guztiak argi eta garbi bezeroarengana bideratuak:

 • ATZ (Aseguruen Telefono Zentroa). Talde horrek laguntza ematen dio LABORAL Kutxari produkzio berriarekin eta zorroarekin zerikusia duten kontu guztietan. 2015ean zehar ia 100.000 dei jaso ditugu (zerbitzu-maila % 99tik gorakoa da) eta 50.000 mezu elektronikori baino gehiagori erantzun diegu.
 • BAZ (Bitartekarien Arretarako Zentroa). Talde sortu berria da, eta lehengo bitartekaritza-bulegoetako kudeatzaileek osatuta dago. Kudeaketa zentralizatua dute orain, bitartekarienganako
 • hurbiltasunari eusteko, baina baita eskaintzen duten arretaeta prestasun-adierazleak hobetzeko ere (bitartekariek zerbitzu zabalagoa dute orain, goizeko 8:00etatik arratsaldeko 8:00etara). Azken helburu hori bete egin da, eta hala erakusten dute telefono-zerbitzuaren inguruko gogobetetasunak (% 68tik % 96ra handitu da) eta bitartekariei egiten zaien gogobetetasun-inkestaren emaitzen hobekuntzak. Helburu horrekin lan handia egin dugu prozedurak aldatuz, teknologia berria ezarriz eta arreta-eredu berriak sortuz.

Erakundean egindako antolakuntza-aldaketen ondorioz, premiazko eskaerakkudeatzeko prozeduraaldatu egin da 2015ean aseguruetako gestore espezialistentzat (AGE), erantzuteko azkartasuna eta harpidetza-prozesuaren arintasuna hobetzeko. Ordura arte, Aseguruen Telefono Zentroak (ATZ) hartzen zituen premiazko eskaerak, produktu-taldeetara bideratu baino lehen. 2015eko apiriletik aurrera, ordea, dagokien produktu-taldeek zuzenean kudeatzen dituzte kontratazio-baimenetarako premiazko eskaerak. Horrela, erantzun azkarra eta kalitatezkoa ematen zaie premiazko eskaerei. Eta arintasun hori indartzeko, produktu-talde bakoitzak erantzuteko epe zehatza du finkaturik.

2015ean, Barruko Zerbitzuaren Kalitateari buruzko azterlana egin dugu bigarren aldiz. Horren bitartez, banka-aseguruetako kanalaren merkataritza-sareak aseguruen arloan emandako zerbitzuaren kalitatea baloratzen da.

Barruko Bezeroaren Gogobetetasunari buruzko Inkestaren (BBGI) helburua hau da: aseguruen arloko jarduera gauzatzeko, merkataritza-sareko langileek Zerbitzu Zentralen eskutik jasotzen duten zerbitzuaren kalitatearen inguruan duten gogobetetasuna ebaluatzea. Finantza-kudeatzaileek eta aseguruetako adituek egiten dute inkesta, eta profil bakoitzari egokitzen zaio.

Inkestak aseguruen inguruan dagoen gogobetetasun orokorra neurtzen du, baita honako arlo hauetan emaniko zerbitzuaren kalitatea ere:

 • Produktuaren kudeaketa eta garapena.
 • Zerbitzua ematea.
 • Kudeaketa komertzialari laguntzea (eredu komertziala, kanpainak...).
 • ASEGURUEN TELEFONO ZENTROA (ATZ).
 • BEZEROAREN ARRETA ZERBITZUA (BAZ).
 • Informazio/Informatika sistemak.
 • Administrazioa.

Barne-zerbitzuekiko gogobetetasun orokorra 6,35ekoa da (aurreko urteko 6,9koaren azpitik). Espezialisten balorazioa (6,1 vs. 6,9 2014an) txikiagoa da finantza-kudeatzaileena baino (7,2 vs. 6,9 2014an). Barruko edo kanpoko bezeroarenganako orientazio handia duten zerbitzuek, hala nola ATZk edo Bezeroarentzako Arretak, puntuazio handiari eutsi diote.

2015ean, Aseguruen Atari Komertziala garatu da sare horrentzat. Sektoreari, legeari eta abarri lotutako berritasunak ezagutarazteko tresna izango da eta bezeroarenganako kudeaketaren inguruko orientabideak emango ditu aseguruarloan.

Bitartekaritza-kanalean ere neurketak egin ditugu. Hala, konpainiak gogobetetasun-maila hobetu du eta 2014ko % 67tik 2015eko % 71ra iritsi da.

Zerbitzu-arloaren arabera, ia guztietan hobetu da gogobetetasuna, baina batez ere bitartekaritza-jardueraren orientazioan, baliabide teknikoetan eta asegurudun bezeroaren zerbitzuan, ICEAren datuen arabera.

Artekarien gogobetetasun-blokeak orokorrean aztertuta, emaitza hauek ditugu:

2015eko jarduketa nabarmenei dagokienez, bitartekarien aldetik, azpimarratzekoa da Euskalsegurren bigarren edizioan parte hartu izana, 2015eko urrian, Gasteizko Europa Biltzar eta Erakusketa Jauregian. Bitartekaritzaren topaketa hori Euskadin babesteaz gain, Lagun Arok stand bat izan zuen bertan, eta konpainiako zenbait profesionalek hartu zuten parte antolatutako foro eta lantegietan.

Era berean, aurrera jarraitzen dugu bitartekariekiko elkarrizketan, haiekin ditugun bi solaskidetza-euskarri nagusien bidez:

 • Presentzia dugun probintzietako elkargoekin ditugun lankidetza-hitzarmenen bidez, Bitartekaritza Kanalaren aldeko apustua berrituz. Hitzarmen horiek Bitartekaritza Plan Estrategikoaren barruan daude eta, horien bidez, bitartekariaren eginkizuna bultzatu nahi dugu, familiaaholkularia den aldetik, baita gure marka elkargokideen artean sustatu ere.

  Gauzak horrela, 2015ean, beste urte batez, bitartekarientzako prestakuntza-jardunaldi bat antolatu dugu, CECASekin eta Eutropiarekin elkarlanean. Oraingoan, familia-bezeroarentzako bitartekaritza-eskaintza erakargarriagoa eta iraunkorragoa egiteko gakoak eskaini dizkiegu bitartekariei. “Aseguruetako familia-aholkularia” izateak artekaritza-zerbitzu bati eskain diezazkiokeen zuzeneko eta zeharkako onurak aztertu dira

 • prestakuntza-ekitaldi horretan. Halaber, horretan jardungo duen profesionalak bete beharreko baldintzak (gaitasunak, lanmetodologia…) jorratu dira, baita barne-antolaketarako moduak ere (egitura, prozesuak, tresnak…), gure familia-bezeroek erreferentziazko aseguru-hornitzailetzat har gaitzaten.

  Guztira, saioak eman ditugu Nafarroan, Bizkaian, Errioxan, Zaragozan, Gipuzkoan, Asturiasen, Gaztela eta Leonen, Bartzelonan eta Valentzian.

 • Bitartekarien Urteko Konbentzioa, non bitartekari onenek Lagun Aro Aseguru-etxeko Zuzendaritzarekin parte hartzen duten. 2015ean, elkargunea Azurmendi jatetxea izan da. Bertan, 100 bat lagunek eztabaidatu ahal izan dute gure aseguru-etxeak aurtengo ekitaldirako dituen helburuen inguruan, giro lasai batean.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Caja Laboral Bancasegurosen MERKATARITZA ATARIA ezartzea.
 • BAZ-Bitartekariaren Arreta Zentroa sendotzea, bitartekariek Bitakora gehiago erabiltzea, telefono bidezko zerbitzuen maila % 95etik gorakoa izatea eta gure bitartekarienganako hurbiltasuna areagotzea.

9.1. KALITATEA ETA GARDENTASUNA

Lagun Aro Aseguru-etxeak kalitatezko kudeaketa gardena egiten du bere bezeroekiko harremanetan. Horretarako zenbait mekanismo, gidalerro edo jardunbide ditu.

Bezeroaren Arreta Zerbitzua (BAZ) dugu, bezeroen kexak eta erreklamazioak kudeatzeko. 2015ean, zerbitzuak kexa edo erreklamazio horien % 29 aintzat hartu zuen erabat edo partzialki, eta % 56 atzera bota zuen. Datu horiek bat datoz sektorearen batez bestekoekin.

Aseguruen eta Pentsio Fondoen Zuzendaritza Nagusiaren Erreklamazio Zerbitzura 25 erreklamazio heldu dira (aurreko ekitaldian 28 izan ziren). Azpimarratzekoa da erakunde horrek ez duela txosten bat ere egin Lagun Aro Aseguru-etxearen BAZen irizpidearen aurka.

2015ean, proiektu bat bultzatu dugu, 2016an gauzatu beharrekoa, emandako zerbitzuen arloan bezeroaren esperientzia hobetzeko helburua duena. Izan ere, ondo dakigu konpainiaren ahaleginak bezeroaren inguruan ardaztu behar ditugula, eta erabaki edo ekintza bakoitza funtsezkoa dela enpresaren pertzepzioa eta bezeroekiko etorkizuneko harremanak hobeak edo okerragoak izan daitezen. Bezeroaren esperientziarako lehen hurbilpen hori auto-aseguruen zerbitzuak emateko prozesuan egin dugu, atal horrek ratio onak baititu gogobetetasunaren eta bezero sustatzaileen aldetik.

Proiektua garatzeko laguntzaile izango ditugu Mondragon Unibertsitateko Produktu eta Zerbitzuen Diseinu Estrategikoan

Unibertsitate Masterreko ikasleak. Izan ere, haien lema “Pertsonengan oinarritutako berrikuntza” da. Ikasle horiek, 4 taldetan banaturik, 8 astez lan egingo dute “erronka” horretan, hau da, auto-aseguruen zerbitzua duten bezeroen esperientzia hobetzeko erronkan. Masterreko egutegi akademikoaren zati bat da hori, gainera.

Bestalde, 2015ean 10.797 elkarrizketa egin zaizkie bezeroei telefono bidez, ezbehar baten tramitazioaren eta konponbidearen ostean.

Hona hemen ateratako emaitza nagusien bilakaera:

2015ean bezeroei begira burutu ditugun ekintzen artean, honako hauek nabarmendu ahal ditugu:

 • SMS automatiko bat bidaltzen diegu, autoaren peritu-txostena ixtean, beren telefono mugikorreko zenbakia jakinarazi diguten bezero guztiei. Bertan, peritu-txosten laburbildu baten esteka bidaltzen zaie eta, haren bidez, bezeroek beren ibilgailuan baimendutako eragiketak (ordezteko piezak, konponketak edo margotze-lanak) ezagutu ditzakete begiratu batean. Horrela, prozesuari buruzko gardentasuna eta lasaitasuna erakutsi nahi ditugu.

 • Etxe-aseguruak kontratatzeko hobekuntzak egin ditugu. Horiei esker, gure bezeroentzako eskaintzak pertsonalizatu ahal izango ditugu, ondo aseguratuta daudela eta, ezbeharra gertatzen bada, ezusteko desatseginik ez dutela bermatzeko. Eskaintza horiek bankarizazio-proiektuan txertatu dira. Garapenak “pop-up” motako mezuen bidez ezarri dira, eta horiek erabiltzailea ohartarazten dute kasu jakin batzuetan. Beharren azterketan egindako hobekuntza horiei esker, bezeroak ez du arazorik izango ezbeharra gertatzen denean, eta beren aseguru-beharren araberako polizak izango dituzte.

 • Pro eta Enpresa adarretarako eskaintzaren elementuak eta materialak hobetzeko prozesuarekin jarraikiz, 2015etik aurrera zenbait produktu –Negozio-Enpresak, Sutea, Eraikuntza, Ekipamendu Elektronikoak eta Makinak haustea– formatu moderno eta eguneratu batean inprimatuko dira. Horrela, produktuaren balioan eta gardentasunean irabaziko dugu.

 • Aurrezki-aseguruen arloko aurrekontu eta poliza kontratatu berriek informazio berri bat dute (informazio-oharra) kontratuaurreko dokumentazioaren eta kontratu-dokumentazioaren barruan: ESPEROTAKO ERRENTAGARRITASUNA. Datu horren helburua da bezeroei beren inbertsioaren bidez lortuko duten errentagarritasun garbia ezagutaraztea. Tradizionalki, aurrezki-aseguruetan, interes-tasei buruz eman ohi den informazioa gastuak aplikatu arreko interes-tasa teknikoei dagokie. Baina, adierazle berri horri esker, gastu guztiak kobratu ondorengo errentagarritasun erreala ere ezagutaraziko dugu. Horrela, aseguruen inguruko informazioa merkatuko edozein finantza-tresnaren informazioaren parekoa izango da.

Horrez gain, bezeroei bidali ohi diegun aldizkako jakinarazpenetan, seihileko naturaletan bermaturiko interestasei buruzko informazioa ez ezik, unean-unean ESPEROTAKO ERRENTAGARRITASUNAri buruzkoa ere emango dugu. Abenduaren 13aren aurreko polizetan ez zegoen informazio hori emateko beharrik bezeroentzako dokumentazioan. Halere, aseguru-hartzaileak esperotako errentagarritasunaren kalkulua eskatu ahal izango du.

 • 2015ean, adiskidetasunezko istripu-aitorpena euskaraz jarri dugu bezeroen eskura. Formatu hori UNESPAk onarturik dago, eta haren berezitasuna hiru kopia izatea da: bi euskaraz eta bat gaztelaniaz. Horrela, istripua izan duten bi gidariak euskaldunak badira edo haietako bat euskalduna eta bestea erdalduna badira, erabili ahal izango dute. Era berean, adiskidetasunezko istripuaitorpena katalanez jarri dugu Bartzelonako bulegoan bezeroen eskura. Haren artikulazioa euskarazkoaren berdina da.

  Horrela, Lagun Aro Aseguru-etxeak beste urrats bat eman du gure bezeroei eskura jartzen diegun agirietan euskara eta katalana erabiltzeko, eta bi hizkuntzak sustatzen ditugu presentzia dugun eremu geografikoetan.

 • 2015ean abian jarri ditugun beste ekimen zehatz batzuk honako hauek dira:

  • Bezeroari eta artekariari abokatuaren kudeaketa eskura jartzea.
  • Webgunean 902 ez den beste telefono-zenbaki bat ezagutaraztea.

2015ean, Lagun Aro Aseguru-etxeak eta beste bi euskal enpresak saria lortu dute Zerbitzuko Liderren Lehiaketaren V. edizioan, bezeroari kalitateko arreta eskaintzeagatik. Lehiaketa horretan, bezeroari kanal guztien bidez eskainitako zerbitzua neurtzen da: urrutiko kanalen bidez, telefonoz, nabigatzaile libreen bidez, hornitzaileen posta elektronikoaren bidez eta sare sozialez. Enpresak zerbitzua nola ematen duten aztertzeko, epaileek bezeroaren itxura edo hainbat enpresaren zerbitzua ezagutzeko interesa duten pertsonen itxura egiten dute.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Bezeroari SMS bidez peritu-txostena eta kalteen balorazioaren zenbatekoa bidaltzea (gardentasuna).
 • Imarekin kontratua berriz negoziatzea Atiende zerbitzurako, arretaren ehuneko bat euskaraz emateko.
 • CRM ezartzea (ingelesezko sigletan, customer relationship management, bezeroekiko harremanen kudeaketa), bezeroei zerbitzua emateko haien beharrak aurkitu eta kudeatzeko.
 • Bezeroaren esperientzia hobetzeko proiektua, Autoaren Kalte Materialen Zerbitzua ematean.
 • IVR aukerak gutxitzea (ingelesezko sigletan, Interactive Voice Response, hau da, telefono bidezko deiak jaso eta dei-egilearekin elkarreragina izan dezakeen sistema, ahotsgrabazioak eta erantzun errazak ulertzeko gaitasuna erabiliz).

10.1. KOMUNITATEAREKIKO KONPROMISOA

Lagun Aro Aseguru-etxeak urratsak eman ditu komunitatearen kezkak eta helburu sozialak ezagutzeko mekanismoak sistematizatzeko.

Gure helburua komunitatearekin konpromisoa hartzea da, haren beharrei erantzuna emango dioten produktuak eta zerbitzuak garatuz.

Hala, beste ekimen batzuen artean, azpimarratzekoak dira bezeroekin egindako focus group-ak, eskatutako estaldura eta zerbitzuak ezagutzeko eta, horrela, produktu egokiak eskaintzeko, zehazki auto-aseguruetan eta etxe-aseguruetan.

a. Produktu eta zerbitzu arduratsuak

Testuinguru horretan, eta bezeroarengana bideratutako erakunde arduratsua garenez, produktu eta zerbitzu arduratsuak eskaini nahi ditugu, gure bezeroentzat eskuragarriak direnak, haien beharrak asetzeko.

2015ean, Ehorzketa Aseguru berria merkaturatu dugu LABORAL Kutxan. Asegururik sustraituenetako bat da gure gizartean, oso aseguratze-indize handia baitu: % 42koa Euskal Autonomia Erkidegoan, hain zuzen. Sektore-mailako estatistiken arabera, Espainiako heriotzen % 60 Ehorzketa Aseguru batek artatzen du.

Produktu masiboa da, eta xede-publiko zabala du. Gainera, oso erraza da ulertzen eta kontratatzen. Produktua prestatzeko martxan jarri genituen dinamika guztietan bezeroek egindako eskaerei erantzuna ematen die; hau da, heriotzarekin lotutako beharrak soilik asetzen ditu, eta azalpena erraztu, primak mugatu eta bezeroari balio-estaldurak ematen dizkio:

 • Hileta-zerbitzua eta nazioko eta nazioarteko lekualdaketak.
 • Modernotasuna eta hurbiltasuna ematen dituzten beste estaldura osagarri batzuk une horietarako, esaterako zerbitzu juridikoen kudeaketa, laguntza psikologikoa eta eguneroko bizitzarako laguntza (auto-aseguruetan eta bizitzaaseguruetan daudenen antzekoak).

Asegurua osatzeko formula prima mistoa deritzona da, eta bai asegurua egitean bai berritzean prezio lehiakorrak eskaintzen ditu. Bizitza osoko asegurua da; beraz, garrantzi handikoa da adin batera iristean, 70 urteetara hain zuen, prima jada ez garestitzea adina dela-eta. Horrez gain, familia-aseguru bat da; hau da, familia-unitateko asegurudun batzuentzako asegurua da. Horrela, merkeagoa da familiarentzat eta harreman handiagoa sortzen da bezeroekin.

Aseguru-adar hori eskaintzeko formula banaketa-akordio bat da, heriotzetan espezializatutako EXPERTIA aseguru-konpainiarekin (Preventiva Taldekoa).

Era berean, Administratzaile eta Zuzendarientzako produktua ezarri dugu (2015eko urtarrilean), kudeaketan egin litzaketen hutsegiteen aurrean haien ondare pertsonala babesteko.

Bizitza-aseguruetan, teleaukeraketaren aldeko apustuari eutsi diogu, hau da, telefono bidezko elkarrizketa baten bidez arriskuak hautatzeko informazio garrantzitsu guztia biltzea, batez ere osasunari eta ohiturei buruzkoa, baina baita lanbideari, kirolei eta bidaiei buruzkoa ere. Kasu gehienetan aurrez aurreko osasun-probak egitea saihesten da, eta horrek erantzuteko epeak laburtzen (zenbait esparru sentikorretan, esaterako, osasunarenean eta ohiturenean), datuen konfidentzialtasuna eta babesa bermatzen eta paperaren erabilera murrizten laguntzen du, besteak beste.

Gure aseguruak LABORAL Kutxaren aplikazio mugikorrean jarri genituenetik, aukera eta erabilera berriak erantsi dizkiogu. Horrela, appak etxeko premiazko laguntza-zerbitzuaren kudeaketa eskaintzen du orain. 2015etik aurrera, gure bezeroek larrialdi baten berri eman eta horren jarraipena egin dezakete mugikorretik, azkar eta erraz.

Zerbitzuak online partea eta premiazko lanaren agindua sortzen ditu. Horrela, bezeroak berak aukera dezake elektrikari, sarrailagile edo iturgin baten zerbitzua, etxean larrialdia duenean. Aplikazioaren bidez, galdera batzuk egingo dizkiogu; ondoren, lanerako agindua bidaliko diogu dagokion gremioari. Izendatutako konpontzaileak berehala deituko du hitzordua adosteko, betiere 3 ordu igaro aurretik etxera heltzeko eta larrialdia lehenbailehen konpontzeko konpromisoarekin.

Appean, gure bezeroek gehien eskatzen dituzten premiazko zerbitzuak agertzen dira. Baina horrek ez du esan nahi eska daitezkeen bakarrak direnik. Hala, “ezbeharrak eta isunak” atalean sartuz gero, etxean izandako edozein gertaeraren berri eman dezakete.

Gainera, app horren bidez, ezbeharraren jarraipen osoa egin dezakete.

Bestalde, 2015ean beste zerbitzu berri bat merkaturatu dugu: garabia edo etxeko laguntza eskatzea geolokalizazioaren bidez. Zerbitzu horri esker, gure asegurudunek garabia eska dezakete azkar eta erraz beren mugikorretik edo tabletatik.

“Premiazko laguntza behar dut” aukeraren bidez, asegurudunaren kokapena lortzen da metro batzuetako doitasunarekin. Horrela, bidaiako laguntza-zerbitzua nabarmen hobetzen da. Izan ere, merkatuan baloraziorik onena duen zerbitzuetako bat da hori, Asistance Auditen azterketaren arabera.

Partea emateko, premiazko laguntza eskatu besterik ez dago. Bezeroari bere aseguruen zerrenda azalduko zaio pantailan, eta bertan ibilgailuaren matrikula aukeratu eta arazoa adierazi behar du: istripua zaurituekin, zauriturik gabe, bateria-arazoak, etab. “Garabia eskatu” botoia sakatu ondoren, geolokalizatuko dugu eta garabia bidaliko diogu. Gainera, dei egingo diogu abian gaudela baieztatzeko eta garabiak iristeko beharko duen gutxi gorabeherako denboraren berri emateko.

Errepidean laguntzeko eskaera jaso ondoren, Lagun Aro Atiendek bezeroaren datuak eskuratuko ditu, eta baita haren koordenatuak eta konpondu beharreko arazoaren berri ere. Horrela, garabi egokia hobeto eta azkarrago kudea daiteke, aseguru-etxeak beharra dagoeneko ezagutzen baitu egiten duen lehen baieztatze-deian. Horixe da abantailetako bat: hasierahasieratik garabi egokia aukeratzea.

Hona hemen gure laguntzaren indarrak , APParen bidez hobetuko ditugunak:

 • Gure garabiek iristeko behar duten batez besteko denbora:
  • Estatuan: 29” 20””
  • Euskadin: 27” 04””
 • Laguntza-ibilgailuak iristeko behar duen batez besteko denbora:
  • 30 minutu baino gutxiago kasuen % 75ean. Sektorean, berriz, batez bestekoa 62 minutukoa da.
 • Konponketa tokian bertan: sektoreak baino ratio hobeak alderdi guztietan. Adibidez, EAEn, kasuen % 36an ibilgailua tokian bertan konpontzen saiatzen dira (% 63an atoian eramaten dute), eta % 27an konpontzea lortzen dute. Lehiakideek, berriz, kasuen % 8,9an bakarrik lortzen dute ibilgailua bertan konpontzea. Tokian bertan konpontzearen emaitzak azken urteotako balio altuenetara iritsi dira, eta horrek eragin zuzena du bezeroaren esperientzian.

Bestalde, Lagun Aro Aseguru-etxeak babesa eman dio TIREAk (Aseguru Erakundeentzako Informazio Teknologiak eta Sareak) garatutako app berriari, UNESPAk (aseguru-erakundeen patronala) eta aseguru-konpainia gehienek bezala. Erakunde guztietako asegurudunen eskura jarritako app horren izena “Declaración Idea” da. Horren bidez, adiskidetasunezko istripupartea erraztu eta ohiko paperezkoaren ordez egiten da.

Apparen bidez egindako deklarazioak paperezkoaren balio eta abantaila berberak ditu ezbeharraren tramitazioari begira. Telefono mugikorrentzako aplikazio berriak eredu bakarra du konpainia guztientzat. Horrela, ezbeharrean inplikaturiko pertsonek istripuari buruzko informazioa sartu eta adostu ahal

izango dute. Modalitate berriak informazioaren kalitatea eta eraginkortasuna hobetzen ditu ezbeharrak kudeatzeko, arinagoa da, akats kopurua murrizten du, geolokalizazioa ahalbidetzen du eta asegurudunarentzako zerbitzua eta arreta hobetzen ditu, besteak beste.

Bestalde, MONDRAGON Korporazioak jardunbide korporatibo egokitzat jo du 2015ean peritu eta konpontzaileentzako mugikortasun-aplikazioa. Ekitaldi bakoitzean, korporazioak jardunbide egoki batzuk aukeratzen ditu, ateak irekitzeko jardunaldi batean kooperatibei erakusteko. Bada, Lagun Aro Aseguru-etxearen esperientzia aukeratu du aurten, taldeko beste enpresa batzuei aurkezteko.

Jardunaldia 2015eko urrian gauzatu zen. Bertan, 100 perituk eta konpontzailek baino gehiagok dagoeneko erabiltzen duten mugikortasun-tresna hori ezagutarazi genuen, funtzionalitate guztiekin (aurrerapenak eta txostenak mugikorraren bidez egitea, argazkiak denbora errealean bidaltzea, lanak berriz esleitzea eta abar), baita, jakina, onura guztiekin ere (epeak eta kostuak laburtzea, informazioa eta gogobetetasuna hobetzea eta abar).

2016KO EKINTZA PLANA

 • Ordainketak babestea.
 • Heriotza, baliaezintasuna eta langabezia estaliko dituen hipoteka-asegurua, eta bezeroari hipoteka horren kontratazioa erraztea, mailegu-kuoten prima finantzatuta.
 • Senior Istripu Asegurua adinekoentzat, segmentu horretara bideratutako berme eta zerbitzuekin.
 • Bidaiako laguntza garatzea kamioi eta atoientzat.
 • Kalte-bermea duen moto-modalitate bat merkaturatzea.
 • Gazteen segmentura egokitutako produktu-eskaintza bat sortzea.
 • Geolokalizazioaren kudeaketa-tresna garatzea, gure bezeroen posta-helbideen erregistroa hobetzeko. Horri esker, bezeroei zerbitzua emateko, aholku emateko eta harremanetan jartzeko sistemak hobetuko ditugu.

b. Komunitatearen premien estaldura

Lagun Aro Aseguru-etxea gizartearen premiez eta nahiez arduratzen da, eta erantzuna eman nahi die.

Esparru horretan, hainbat urte daramatzagu lankidetzan Stop Accidentes-ekin. Trafiko-istripuek eragindako pertsonei laguntza

eta orientazioa eskaintza da elkarte horren lana, eta bere helburu nagusietako bat iritzi publikoak bide-delinkuentziaren aurka kontzientzia hartzea da. Zehazki, bi ekimen zehatzetan hartu dugu parte 2015ean:

 • “Oinezkoa, ez zeharkatu zure bizitza” izeneko argazki-lehiaketa. Lehiaketa horretan gure ingurunean zirkulazioarekin zerikusia duten portaera ezegokiak erakusten dituzten argazkirik onenak saritzen dira. Ondoren, erakusketa ibiltari bat antolatzen da, EAEko hiru probintzietako eremu publikoetan erakusteko, bi helbururekin: alde batetik, bide publikoaren erabiltzaileen portaera arriskutsuen inguruan gogoeta eragitea, eta bestetik, ezbeharrak saihestu eta gutxitzeko irtenbideak bilatzeko dei egitea.

 • Road Show ekimena. Horren bidez, trafiko-istripu baten errepresentazioa egiten da, trafiko-istripu simulatuen irudiak eta benetako trafiko-istripuetan parte hartu duten pertsonen lekukotasunak (larrialdiko zerbitzuetako kideena zein biktimena) tartekatuz. Proiektua Batxilergoko eta Bigarren Hezkuntzako gazteei zuzenduta dago, eta gazteak sentikor bihurtzea du helburu, haien artean gogoeta eta eztabaida sortzeko, zirkulazio-arauak ez betetzeak eta jokabide ezegokiek izan ditzaketen ondorio larriei buruz.

Bestalde, “Vidaforum Euskadi 2015” Bizitza eta Pentsioei buruzko I. Foroan parte hartu dugu. Elkargokide guztiek arlo horrek izan duen bilakaera eta sektoreko produktu nabarmenenak eta berritzaileenak ezagutzea da jardunaldiaren helburua. Topaketa horretan egin dugun ekarpena Lagun Aro Bizitza Emakumea produktua aurkeztea izan da.

Era berean, Gaztenpresa Fundazioarekin dugun lankidetzari eutsi diogu, Ekintzaileentzako Mentoringaren bidez. LABORAL Kutxaren ekintzailetzarako fundazioa da Gaztenpresa, eta enplegua sortzeko eta dagoenari eusteko ekimenak bultzatzea eta garatzea du xede. Zentzu horretan, Lagun Aro Aseguruetxeko langileen % 3k hartzen du parte mentoring-jardueretan, enpresa-arloko abentura hasten ari diren pertsonei trebetasunak eta gaitasunak indartzen lagunduz, haien garapen pertsonala eta profesionala ahalbidetzeko. Hilean edo hamabostean behingo 2-4 orduko saioen bidez bideratzen dira mentoring-harremanak, eskuarki ekintzailearen enpresa berrian, normalean urtebetez, baina beste urte batez luzatzeko aukerarekin.

Hona hemen mentoring-programaren hiru helburu nagusiak:

 • - Gazte ekintzaileak ahalduntzea.
 • - Negozio txikiak indartu eta hazaraztea.
 • - Gizarte-boluntariotza sustatzea.

Lagun Aro Aseguru-etxean bi urte daramatzagu Gureak Akademi proiektuarekin lankidetzan, desgaitasuna duten pertsonak prestatzeko. Zehazki, 40.000 euroko dohaintza bideratu dugu Gureak Akademi proiektura, desgaitasunak eta laneratzeko arazoak dituzten pertsonen prestakuntza integrala laguntzeko. Prestakuntza-zerbitzu horrek kalitateko trebakuntzaeredu berriak garatzen ditu etengabe, prestakuntza-eredu tradizionalak (irakasle eta ikasleak ikasgela batean) gaindituz eta lan-merkatuan dauden benetako kualifikazio-beharrak kontuan hartuz.

Proiektu horren bidez, espazio simulatuetan oinarritutako ikaskuntza-gela balioaniztuna garatzen da. Hau da, ikasleek benetako lan-munduan aurkituko dituzten inguruneak erreproduzitzen dira. Hortik abiatuta, prestakuntza-programa egokiak garatzen dira helburuak betetzeko, gaitasun jakin batzuetako trebakuntzaren bidez.

Guk ostalaritzaren sektorean hartu dugu parte. 2015eko ekainean bigarren edizioa hasi zen, beste hiru pertsonari prestakuntza emateko, lehen hirurekin izandako arrakastaren ondoren.

2016KO EKINTZA PLANA

 • Stop Accidentes-ekin lankidetzari eustea, iritzi publikoak kontzientzia har dezan bide-delinkuentziaren aurka.
 • Enplegua sortzeko eta dagoen enpleguari eusteko ekimenak bultzatzea eta garatzea: Ekintzaileen Mentoringa.
 • Beste proiektu baterako dohaintza egitea, desgaitasunak eta laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonen prestakuntza eta enplegagarritasuna errazteko.

10.2. GAINERAKO INTERES TALDEEKIKO ELKARRIZKETA

a. Konpromisoak betetzea eta elkarrizketa hobetzea gainerako interes-taldeekin

Interes-talde guztiekiko parte-hartzea eta komunikazioa sustatzea eta konfiantzazko harreman egonkorrak eraikitzea gure helburuetako bat da. Helburu horrekin, harremanetarako eta elkarrizketarako berariazko mekanismoak ditugu, txosten honetako 5. atalean ikus daitekeenez, hain zuzen ere Kudeaketa Ikuspegian.

2015ean, gure interes-talde nagusiak berretsi eta haiekiko komunikazio-bide berriak eratu ditugu.

Beste kapitulu batzuetan hizpide izan dugu bezero, hornitzaile, bitartekari eta enplegatuekiko elkarrizketa. Atal honetan, berriz, beste interes-talde batzuekin ditugun elkarrizketa-mekanismoak azpimarratu nahi ditugu: lanbide-elkargoekin, lehiakideekin, kaltetuekin... Talde horiek berezko harreman- eta elkarrizketa-mekanismoak dituzte, haien nahiak eta beharrak guri ezagutarazteko.

Testuinguru horretan, nabarmentzekoak da AMICE, EURESA eta ICMIF europar elkarteetan dugun parte-hartzea. Haietan gogoetak, proiektuak eta foroak partekatzen ditugu Europako aseguru-mutualitateekin eta aseguru-kooperatibekin.

Era berean, interesgarria da sektoreko beste erakunde batzuekin hainbat kudeaketa-esparrutan dugun lankidetza (bezeroaren arreta, zerbitzuak ematea, pertsonen kudeaketa, produktuen garapena, gizarte-erantzukizun korporatiboa...). Dinamika horiek guztiak ikasketa-iturri eta barne-gogoetarako orientabide dira guretzat, estrategikoki zer izan nahi dugun eta gure erakundetik nola eman dezakegun balioa jakiteko.

b. Gardentasuna

Lagun Aro Aseguru-etxearen helburuetako bat gardena izatea da, baita EGEaren inguruko jarduerarekin ere, urterik urte arlo horretako jardunen berri emanez.

Horregatik egin dugu gure bigarren Iraunkortasun Txosten hau, eta ildo horretan aurrera egiteko konpromisoa hartu dugu. Argi dugu interes-taldeenganako gardentasun-ariketa ez ezik, gogoeta-ariketa ere badela, hain zuzen ere erakundearentzat etorkizunean garrantzitsuak izango diren gaien inguruko estrategia eta jarduera zehazteko.

EKINTZA PLANA

 • Kanpoko laguntza izatea, urteko iraunkortasun-txostena aitortutako estandarraren arabera prestatzen jarraitzeko.